• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Cảng Nối Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, cảng nối là Connecting Port có phiên âm cách đọc là [kəˈnektɪŋ pɔːrt].

“Connecting Port” có nghĩa là cảng nối hoặc cảng kết nối, đó là nơi mà hàng hóa có thể được chuyển từ một phương tiện vận chuyển (như tàu biển) sang phương tiện khác (như xe tải hoặc tàu đường sắt) để tiếp tục hành trình đến đích cuối cùng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “cảng nối” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Transfer Port – Cảng Chuyển Hàng
 2. Junction Port – Cảng Giao Thông
 3. Interchange Port – Cảng Kết Nối
 4. Linking Port – Cảng Liên Kết
 5. Gateway Port – Cảng Cửa Ngõ
 6. Intermediary Port – Cảng Trung Gian
 7. Hub Port – Cảng Trọng Tâm
 8. Transition Port – Cảng Chuyển Tiếp
 9. Relay Port – Cảng Truyền Tải
 10. Conjunction Port – Cảng Kết Hợp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Connecting Port” với nghĩa là “cảng nối” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The cargo will be transferred to a different vessel at the connecting port before reaching its final destination. => Hàng hóa sẽ được chuyển sang tàu khác tại cảng nối trước khi đến điểm đến cuối cùng.
 2. The connecting port plays a crucial role in facilitating the smooth flow of goods between various shipping routes. => Cảng nối đóng vai trò quan trọng trong việc thuận lợi cho việc luân phiên hàng hóa giữa các tuyến vận tải khác nhau.
 3. Our shipment is currently en route to the connecting port where it will be consolidated with other cargo. => Lô hàng của chúng tôi hiện đang trên đường đến cảng nối, nơi nó sẽ được hợp nhất với các lô hàng khác.
 4. The container will be transshipped at the connecting port to reach its final destination. => Container sẽ được chuyển hàng ở cảng nối để đến điểm đến cuối cùng.
 5. The vessel will make a brief stop at the connecting port to offload and load cargo. => Tàu sẽ dừng chân ngắn tại cảng nối để dỡ và lấy hàng.
 6. The connecting port serves as a strategic link between different shipping routes. => Cảng nối đóng vai trò là một liên kết chiến lược giữa các tuyến vận tải khác nhau.
 7. Goods from various origins are consolidated at the connecting port before being distributed further. => Hàng hóa từ nhiều nguồn gốc được hợp nhất tại cảng nối trước khi được phân phối tiếp.
 8. The connecting port allows for efficient transshipment and redistribution of cargo. => Cảng nối cho phép việc chuyển hàng và phân phối hàng hóa hiệu quả.
 9. Due to unforeseen circumstances, the cargo was diverted to a connecting port for further handling. => Do tình huống bất ngờ, hàng hóa đã bị chuyển hướng đến cảng nối để tiếp tục xử lý.
 10. The connecting port is well-equipped with modern facilities to handle the transfer of goods between different modes of transportation. => Cảng nối được trang bị các cơ sở hiện đại để xử lý việc chuyển giao hàng hóa giữa các phương tiện vận chuyển khác nhau.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Tuyến Đường Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, tuyến đường là Route, có phiên âm cách đọc là /ruːt/. Tuyến đường “Route” là các tuyến dành cho phương tiện giao thông lưu thông. Dưới đây là một số từ...

 • Công Ty Logisitics Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, công ty logistics là Logistics Company, có phiên âm cách đọc là /ləˈdʒɪstɪks ˈkʌmpəni/. Công ty logistics “Logistics Company” là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ và giải...

 • Xe Đạp Đua Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe đạp đua là Road bike, có phiên âm cách đọc là /roʊd baɪk/. Xe đạp đua “Road bike” là một loại xe đạp được thiết kế đặc biệt để tham...

 • Phạm Vi Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, phạm vi là Scope, có phiên âm cách đọc là . Phạm vi “scope” thường ám chỉ phạm vi hoạt động, phạm vi công việc, hoặc phạm vi của một dự...

 • Hàng Hóa Cá Nhân Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, hàng hóa cá nhân là Private good, có phiên âm cách đọc là /ˈpraɪvət ɡʊd/. “Hàng hóa cá nhân” trong tiếng Anh là “Private good” hoặc “Personal Goods” là những món...

 • Đại Lý Chuyển Phát Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, đại lý chuyển phát là Delivery Agent, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri ˈeɪdʒənt/. Đại lý chuyển phát “Delivery Agent” là một tổ chức hoặc cá nhân chuyên cung cấp...

Tin Tức