• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Di Dời Nhà Máy Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, di dời nhà máy là Factory relocation, có phiên âm cách đọc là [ˈfæk.tər.i ˌriː.loʊˈkeɪ.ʃən].

“Di dời nhà máy” tiếng Anh là “Factory relocation” hoặc “Plant relocation”. Là quá trình chuyển địa điểm hoặc cơ sở sản xuất từ một vị trí hoặc vị trí hiện tại sang một vị trí mới.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “di dời nhà máy” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Relocate equipment – Di chuyển thiết bị
 2. Move machinery – Di chuyển máy móc
 3. Transfer devices – Chuyển thiết bị
 4. Shift equipment – Dời thiết bị
 5. Transport apparatus – Vận chuyển thiết bị
 6. Displace devices – Di chuyển các thiết bị
 7. Reposition machinery – Điều chỉnh lại máy móc
 8. Transfer appliances – Chuyển đổi thiết bị
 9. Relocate tools – Di chuyển công cụ
 10. Move gadgets – Di chuyển dụng cụ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Factory relocation” với nghĩa là “di dời nhà máy” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Factory relocation requires careful planning and coordination to ensure a smooth transition. => Di dời nhà máy đòi hỏi kế hoạch và phối hợp cẩn thận để đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ.
 2. The company is considering a factory relocation to a more strategic location. => Công ty đang xem xét việc di dời nhà máy đến vị trí chiến lược hơn.
 3. The factory relocation project is expected to take several months to complete. => Dự án di dời nhà máy dự kiến sẽ mất vài tháng để hoàn thành.
 4. We are in the process of planning the factory relocation to optimize production efficiency. => Chúng tôi đang trong quá trình lập kế hoạch di dời nhà máy để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất.
 5. The factory relocation will involve moving all equipment and machinery to the new site. => Việc di dời nhà máy sẽ bao gồm việc di chuyển tất cả thiết bị và máy móc đến vị trí mới.
 6. The company decided on a factory relocation due to the expansion of its operations. => Công ty đã quyết định di dời nhà máy do sự mở rộng hoạt động của mình.
 7. A successful factory relocation requires thorough planning and efficient execution. => Việc di dời nhà máy thành công đòi hỏi kế hoạch cẩn thận và thực hiện hiệu quả.
 8. The factory relocation was necessary to accommodate the company’s growth and increased demand. => Việc di dời nhà máy là cần thiết để đáp ứng sự phát triển của công ty và nhu cầu tăng cao.
 9. The factory relocation process involves not only physical movement but also logistical adjustments. => Quá trình di dời nhà máy không chỉ liên quan đến việc di chuyển vật lý mà còn đến việc điều chỉnh về mặt hậu cần.
 10. The factory relocation is a complex undertaking that requires a team of experts in various fields. => Việc di dời nhà máy là một công việc phức tạp đòi hỏi một nhóm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
By Quang Tiến -
Rate this post

Thông tin khác

Tin Tức