• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Đơn Đặt Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đơn đặt hàng là Purchase order, có phiên âm cách đọc là /ˈpɜrʧəs ˈɔrdər/.

Đơn đặt hàng “Purchase order” là một tài liệu ràng buộc pháp lý do người mua tạo ra và xuất trình cho người bán.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đơn đặt hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Purchase order: Đơn đặt hàng
 2. Order form: Mẫu đơn đặt hàng
 3. Order request: Yêu cầu đặt hàng
 4. Order submission: Gửi đơn đặt hàng
 5. Purchase requisition: Yêu cầu mua hàng
 6. Sales order: Đơn đặt hàng bán
 7. Order placement: Đặt hàng
 8. Procurement order: Đơn đặt hàng
 9. Booking order: Đơn đặt hàng đặt chỗ
 10. Customer order: Đơn đặt hàng từ khách hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Purchase order” với nghĩa là “đơn đặt hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please submit a purchase order for the items you wish to order. => Vui lòng gửi một đơn đặt hàng cho các mặt hàng bạn muốn đặt mua.
 2. The supplier requires a signed purchase order before processing the shipment. => Nhà cung cấp yêu cầu một đơn đặt hàng đã ký trước khi xử lý lô hàng.
 3. We received your purchase order and will begin preparing your order for shipment. => Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn và sẽ bắt đầu chuẩn bị lô hàng để vận chuyển.
 4. To proceed with the order, please provide a valid purchase order number. => Để tiến hành đơn hàng, vui lòng cung cấp một số đơn đặt hàng hợp lệ.
 5. Our company policy requires a 50% advance payment upon submission of a purchase order. => Chính sách của công ty yêu cầu thanh toán 50% trước khi nộp đơn đặt hàng.
 6. The purchase order should include the quantity, description, and unit price of each item. => Đơn đặt hàng nên bao gồm số lượng, mô tả và giá đơn vị của mỗi mặt hàng.
 7. You can track the status of your purchase order by logging into your account. => Bạn có thể theo dõi tình trạng đơn đặt hàng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 8. Before processing the purchase order, we will verify the availability of the requested items. => Trước khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ xác minh sự có sẵn của các mặt hàng được yêu cầu.
 9. Please ensure that your purchase order is complete and accurate to avoid delays in processing. => Vui lòng đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn hoàn chỉnh và chính xác để tránh trì hoãn trong quá trình xử lý.
 10. The supplier confirmed the receipt of the purchase order and will initiate the production process. => Nhà cung cấp đã xác nhận việc nhận đơn đặt hàng và sẽ khởi đầu quá trình sản xuất.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức