• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Đường Tắt Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường tắt là Shortcut, có phiên âm cách đọc là /ˈʃɔrtˌkʌt/.

Đường tắt “Shortcut” là một đường đi ngắn hơn hoặc cách thức thường không chính thức để đến một đích cụ thể mà không đi theo đường thông thường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường tắt” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Alternative route – Con đường thay thế
 2. Quick route – Đường đi nhanh
 3. Abbreviated path – Con đường viết tắt
 4. Convenient way – Cách tiện lợi
 5. Expedited path – Đường đi nhanh chóng
 6. Efficient route – Con đường hiệu quả
 7. Faster option – Lựa chọn nhanh hơn
 8. Direct path – Con đường trực tiếp
 9. Shortcut route – Đường tắt
 10. Quicker way – Cách nhanh hơn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Shortcut” với nghĩa là “đường tắt” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I took a shortcut through the park to get to the office faster. => Tôi đã đi đường tắt qua công viên để đến văn phòng nhanh hơn.
 2. The shortcut saved us a lot of time during our road trip. => Đường tắt đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian trong chuyến đi đường.
 3. She suggested we take a shortcut to avoid the traffic jam. => Cô ấy đề xuất chúng ta đi đường tắt để tránh kẹt xe.
 4. There’s a shortcut behind the building that leads to the market. => Có một đường tắt phía sau tòa nhà dẫn đến chợ.
 5. If you follow this shortcut, you’ll reach the beach in no time. => Nếu bạn đi theo đường tắt này, bạn sẽ đến bãi biển ngay lập tức.
 6. The shortcut through the woods was a bit challenging but scenic. => Con đường tắt qua rừng có chút thách thức nhưng cảnh quan đẹp.
 7. Taking a shortcut is not always the safest option. => Việc đi đường tắt không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn nhất.
 8. I accidentally discovered a great shortcut to the library. => Tôi tình cờ khám phá ra một đường tắt tuyệt vời đến thư viện.
 9. The locals know all the shortcuts to avoid heavy traffic. => Người dân địa phương biết tất cả các đường tắt để tránh kẹt xe nặng.
 10. We missed the main road and ended up on a scenic shortcut. => Chúng tôi bỏ lỡ đường chính và đi đến một đường tắt có cảnh quan đẹp.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức