• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Đường Vành Đai Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, đường vành đai là Ring road, có phiên âm cách đọc là /rɪŋ roʊd/.

Đường vành đai “Ring road” là một đường bao trọn lấy nội đô, có thể là đường cao tốc đô thị hoặc xa lộ giúp cho các phương tiện tránh việc phải di chuyển trực tiếp vào các đường phố thuộc khu vực nội đô của một thành phố hay vùng đô thị.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “đường vành đai” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ring Road: Đường Vành Đai
 2. Beltway: Đường Vành Đai
 3. Circumferential Road: Đường Vành Đai
 4. Perimeter Road: Đường Vành Đai
 5. Orbital Road: Đường Vành Đai
 6. Belt Highway: Đường Vành Đai
 7. Bypass Road: Đường Vành Đai
 8. Loop Road: Đường Vành Đai
 9. Circular Road: Đường Vành Đai
 10. Encircling Road: Đường Vành Đai

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ring road” với nghĩa là “đường vành đai” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The ring road around the city helps to ease traffic congestion. => Đường vành đai xung quanh thành phố giúp giảm tắc đường.
 2. The new ring road project is expected to be completed in two years. => Dự án đường vành đai mới dự kiến sẽ hoàn thành trong hai năm.
 3. You can take the ring road to bypass the city center. => Bạn có thể đi đường vành đai để tránh qua trung tâm thành phố.
 4. The ring road offers a convenient way to access different parts of the city. => Đường vành đai cung cấp một cách tiện lợi để tiếp cận các khu vực khác nhau của thành phố.
 5. The traffic on the ring road was moving smoothly this morning. => Giao thông trên đường vành đai diễn ra êm xuôi vào buổi sáng nay.
 6. The ring road is an important transportation artery for the region. => Đường vành đai là một động mạch giao thông quan trọng cho khu vực này.
 7. Drivers often use the ring road to avoid heavy traffic in the city center. => Các tài xế thường sử dụng đường vành đai để tránh giao thông dày đặc ở trung tâm thành phố.
 8. The ring road provides a scenic route through the countryside. => Đường vành đai cung cấp một tuyến đường có cảnh quan đẹp qua vùng nông thôn.
 9. The expansion of the ring road will improve transportation links between cities. => Việc mở rộng đường vành đai sẽ cải thiện liên kết giao thông giữa các thành phố.
 10. The construction of the ring road aims to enhance connectivity in the region. => Việc xây dựng đường vành đai nhằm nâng cao khả năng kết nối trong khu vực.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Khí Hậu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, khí hậu là là Climate, có phiên âm cách đọc là /ˈklaɪmət/. Khí hậu “Climate” bao gồm các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, áp suất khí quyển, các...

 • Tờ Khai Hải Quan Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, tờ khai hải quan là Customs Declaration, có phiên âm cách đọc là /ˈkʌs·təmz ˌdek·ləˈreɪ·ʃən/. Tờ khai hải quan “Customs Declaration” là một biểu mẫu hoặc tài liệu mà người gửi...

 • Phí Xử Lý Hàng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, phí xử lý hàng là Handling Fee, có phiên âm cách đọc là /ˈhændlɪŋ fiː/. Phí xử lý hàng “Handling Fee” là một loại phí do hãng tàu hoặc forwarder thu...

 • Xe Mooc Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe mooc là Trailer, có phiên âm cách đọc là /ˈtreɪlər// Xe mooc “Trailer” là phương tiện không có động cơ được kéo bởi xe có động cơ. Nó thường được...

 • Xe Đạp Đôi Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe đạp đôi là Tandem bike, có phiên âm cách đọc là /ˈtændəm baɪk/. “Xe Đạp Đôi” trong tiếng Anh được gọi là “Tandem bike” hoặc đơn giản là “Double Bike”....

 • Đang Trong Quá Trình Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, trong quá trình vận chuyển là In transit, có phiên âm cách đọc là /ɪn ˈtrænzɪt/. “Đang trong quá trình vận chuyển” trong tiếng Anh được dịch là “In transit.” Đây...

Tin Tức