• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Giao Hàng Online Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng online là Online Delivery, có phiên âm cách đọc là [ˈɒn.laɪn dɪˈlɪv.əri].

“Giao hàng online” trong tiếng Anh được gọi là “Online Delivery” hoặc “Online Shopping Delivery”. Là quá trình cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ từ người bán đến khách hàng thông qua mạng internet.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng online” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. E-commerce delivery => Giao hàng thương mại điện tử
 2. Online order fulfillment => Xử lý đơn đặt hàng trực tuyến
 3. Internet-based delivery => Giao hàng dựa trên internet
 4. Digital commerce delivery => Giao hàng thương mại số
 5. Web-based delivery => Giao hàng dựa trên web
 6. Online shopping delivery => Giao hàng mua sắm trực tuyến
 7. Electronic delivery => Giao hàng điện tử
 8. Virtual shopping delivery => Giao hàng mua sắm ảo
 9. Cyber delivery => Giao hàng trực tuyến
 10. Web store delivery => Giao hàng cửa hàng trực tuyến

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Online Delivery” với nghĩa là “giao hàng online” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I prefer online delivery because it’s convenient and saves me time. => Tôi ưa thích giao hàng online vì nó tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
 2. Many businesses have shifted to online delivery services to reach a wider customer base. => Nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang dịch vụ giao hàng online để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
 3. The online delivery of groceries has become increasingly popular during the pandemic. => Giao hàng trực tuyến đồ tạp hóa đã trở nên phổ biến hơn trong thời đại đại dịch.
 4. You can track your online delivery in real-time to know when it will arrive. => Bạn có thể theo dõi giao hàng trực tuyến của mình trong thời gian thực để biết khi nào nó sẽ đến.
 5. Online delivery platforms offer a wide range of products for customers to choose from. => Các nền tảng giao hàng trực tuyến cung cấp một loạt sản phẩm để khách hàng lựa chọn.)
 6. I ordered a new laptop through online delivery, and it arrived in two days. => Tôi đã đặt mua một chiếc laptop mới thông qua giao hàng trực tuyến, và nó đã đến sau hai ngày.
 7. The convenience of online delivery has revolutionized the way we shop for clothing. => Sự tiện lợi của giao hàng trực tuyến đã cách mạng hóa cách chúng ta mua sắm quần áo.
 8. Online food delivery services have a variety of restaurants to choose from, making it easy to satisfy your cravings. => Các dịch vụ giao hàng đồ ăn trực tuyến có nhiều nhà hàng để lựa chọn, giúp bạn dễ dàng làm hài lòng sở thích ẩm thực của mình.
 9. I’ll place an online delivery order for groceries and have them delivered to my doorstep. => Tôi sẽ đặt hàng giao hàng trực tuyến để mua thực phẩm và có chúng được giao đến cửa nhà.
 10. Online delivery has made it possible for small businesses to compete with larger retailers. => Giao hàng trực tuyến đã làm cho các doanh nghiệp nhỏ có khả năng cạnh tranh với các nhà bán lẻ lớn hơn.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức