• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Giao Hàng Tại Kho Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao hàng tại kho là Ex-warehouse Delivery, có phiên âm cách đọc là /ɛks ˈwɛr.haʊz dɪˈlɪv.ər.i/.

Giao hàng tại kho “Ex-warehouse Delivery” là một khái niệm trong lĩnh vực thương mại và vận chuyển, ám chỉ quá trình giao hàng hóa trực tiếp từ kho hàng của người bán đến điểm nhận hàng mà không bao gồm các chi phí vận chuyển hoặc xử lý khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao hàng tại kho” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Delivery ex-warehouse: Giao hàng tại kho
 2. Direct warehouse delivery: Giao hàng trực tiếp tại kho
 3. Warehouse drop-off: Giao hàng tại kho
 4. Pickup at warehouse: Lấy hàng tại kho
 5. Kho delivery: Giao hàng từ kho
 6. Kho-to-door delivery: Giao hàng từ kho đến cửa
 7. Kho-to-customer delivery: Giao hàng từ kho đến khách hàng
 8. On-site warehouse delivery: Giao hàng tại chỗ từ kho
 9. Kho drop shipment: Giao hàng tại kho
 10. Giao hàng từ kho hàng: Delivery from warehouse

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ex-warehouse Delivery” với nghĩa là “giao hàng tại kho” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer competitive prices for our products with the option of ex-warehouse delivery. => Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho sản phẩm của chúng tôi với tùy chọn giao hàng tại kho.
 2. The quoted price is for ex-warehouse delivery; additional shipping charges may apply if required. => Giá được báo là giá giao hàng tại kho; có thể áp dụng các khoản phí vận chuyển bổ sung nếu cần.
 3. Customers can save on shipping costs by choosing ex-warehouse delivery and arranging their own transportation. => Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển bằng cách chọn giao hàng tại kho và tự sắp xếp vận chuyển của mình.
 4. The product is available for ex-warehouse delivery, allowing customers to have greater control over shipping arrangements. => Sản phẩm có sẵn để giao hàng tại kho, giúp khách hàng có sự kiểm soát lớn hơn về việc sắp xếp vận chuyển.
 5. Our company policy includes the option of ex-warehouse delivery to accommodate different customer preferences. => Chính sách của chúng tôi bao gồm tùy chọn giao hàng tại kho để phù hợp với các sở thích khách hàng khác nhau.
 6. We provide timely updates on inventory status and offer ex-warehouse delivery for quick availability. => Chúng tôi cung cấp cập nhật thời gian về tình trạng hàng tồn kho và cung cấp dịch vụ giao hàng tại kho để sẵn sàng nhanh chóng.
 7. Please note that the listed prices are ex-warehouse; shipping costs will be calculated separately. => Vui lòng lưu ý rằng giá được liệt kê là giá giao hàng tại kho; chi phí vận chuyển sẽ được tính riêng.
 8. Customers have the flexibility to arrange their preferred shipping method with our ex-warehouse delivery option. => Khách hàng có tính linh hoạt để sắp xếp phương thức vận chuyển ưa thích với tùy chọn giao hàng tại kho của chúng tôi.
 9. The product is available for immediate ex-warehouse delivery, ensuring fast access for our clients. => Sản phẩm có sẵn để giao hàng tại kho ngay lập tức, đảm bảo việc truy cập nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.
 10. Our company provides a range of shipping options, including ex-warehouse delivery, to cater to diverse customer needs. => Công ty chúng tôi cung cấp một loạt các tùy chọn vận chuyển, bao gồm cả giao hàng tại kho, để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức