• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Giao Tại Nơi Đến Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, giao tại nơi đến là Delivered At Place, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvərd ət pleɪs/.

“Giao tại nơi đến” (Delivered At Place – DAP) là một trong các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng trong hợp đồng mua bán quốc tế để mô tả trách nhiệm và chi trả giữa người bán và người mua liên quan đến việc vận chuyển và giao hàng hóa.

Theo điều khoản DAP, người bán phải chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến nơi đích đã chỉ định tại điểm đến (địa điểm đích nêu rõ), và phải giao hàng hóa sẵn sàng để được dỡ ra khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đích mà không phải đảm bảo thủ tục nhập khẩu. Người mua chịu trách nhiệm chịu tất cả các chi phí và rủi ro sau khi hàng hóa đã được giao tận nơi đến.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “giao tại nơi đến” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Delivered To Destination – Giao tới điểm đích
 2. DAP Destination – Giao tại điểm đích
 3. Delivered To Named Place – Giao tới địa điểm đã chỉ định
 4. Delivered At Terminal – Giao tại bến cảng
 5. Delivered At Named Terminal – Giao tại bến cảng đã chỉ định
 6. Delivered At Named Place of Destination – Giao tại địa điểm đích đã chỉ định
 7. Delivered Duty Unpaid (DDU) – Giao hàng chưa trả thuế
 8. Delivered Ex Quay (DEQ) – Giao hàng tại bến cảng
 9. Delivered Duty Paid (DDP) – Giao hàng đã trả thuế
 10. Delivered and Cleared for Import – Giao hàng và đã làm thủ tục nhập khẩu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Delivered At Place” với nghĩa là “giao tại nơi đến” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The seller agreed to deliver the machinery to our construction site, using Delivered At Place terms, ensuring that it’s ready for immediate use upon arrival. => Người bán đã đồng ý giao máy móc tới công trình xây dựng của chúng tôi, sử dụng điều khoản Delivered At Place, đảm bảo nó sẵn sàng sử dụng ngay khi đến.
 2. The shipment of raw materials is scheduled to be Delivered At Place next week, allowing us to start production promptly. => Lô hàng nguyên liệu dự kiến sẽ được giao tới nơi đích tuần tới, cho phép chúng tôi bắt đầu sản xuất ngay lập tức.
 3. The contract states that the supplier is responsible for transporting the goods and making them available for pickup, Delivered At Place, without any additional fees. => Hợp đồng quy định rằng nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và đặt chúng sẵn sàng để lấy tại nơi đích, theo điều khoản Delivered At Place, mà không có bất kỳ khoản phí bổ sung nào.
 4. Our company specializes in Delivered At Place services, ensuring that your products are safely delivered to your customers’ doorsteps. => Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Delivered At Place, đảm bảo sản phẩm của bạn được giao một cách an toàn tới cửa hàng của khách hàng.
 5. With Delivered At Place terms, the seller handles the logistics and transportation, making it convenient for the buyer to receive the goods directly at their location. => Với điều khoản Delivered At Place, người bán xử lý công việc logistics và vận chuyển, giúp người mua thuận tiện nhận hàng trực tiếp tại địa điểm của họ.
 6. The company offers Delivered At Place shipping for international orders, ensuring seamless delivery and hassle-free customs clearance. => Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển Delivered At Place cho các đơn đặt hàng quốc tế, đảm bảo giao hàng suôn sẻ và thủ tục hải quan không gây phiền hà.
 7. Under Delivered At Place conditions, the seller is responsible for unloading the goods and making them available for the buyer, simplifying the receiving process. => Dưới điều kiện Delivered At Place, người bán chịu trách nhiệm dỡ hàng và đặt chúng sẵn sàng cho người mua, đơn giản hóa quá trình nhận hàng.
 8. The buyer requested Delivered At Place service to ensure that the fragile items are carefully transported and set up at their location. => Người mua yêu cầu dịch vụ Delivered At Place để đảm bảo rằng các mặt hàng dễ vỡ được vận chuyển cẩn thận và lắp đặt tại địa điểm của họ.
 9. The delivery of the artwork is scheduled for tomorrow, with Delivered At Place terms, guaranteeing that it will be set up and displayed properly. => Lịch giao hàng cho bức tranh được xác định vào ngày mai, với điều khoản Delivered At Place, đảm bảo rằng nó sẽ được lắp đặt và trưng bày một cách thích hợp.
 10. The supplier offers Delivered At Place shipping options for both local and international customers, making it convenient for them to receive the products wherever they are. => Nhà cung cấp cung cấp các tùy chọn vận chuyển Delivered At Place cho cả khách hàng địa phương và quốc tế, giúp họ thuận tiện nhận sản phẩm ở bất kỳ đâu.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Vận Đơn Vô Danh Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, vận đơn vô danh là Bearer BL, có phiên âm cách đọc là /ˈbeərər ˈbiːˈel/. Vận đơn vô danh “Bearer BL” là một loại vận đơn đúng với cái tên của...

 • Bảng Giá Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, bảng giá là Price list, có phiên âm cách đọc là /praɪs lɪst/. Bảng giá “Price list” là một tài liệu hoặc danh sách chứa thông tin về các mặt hàng...

 • Xe Nâng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe nâng là Forklift, có phiên âm cách đọc là /ˈfɔːrk.lɪft/. Xe nâng “Forklift” là một chiếc xe công nghiệp nhỏ, có càng nâng được điều khiển bằng thủy lực được...

 • Chủ Nhà Trọ Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, chủ nhà trọ là Landlord, có phiên âm cách đọc là /ˈlænˌdlɔrd/. Chủ nhà trọ “Landlord” là người sở hữu những ngôi nhà ở hay là cơ sở, công trình kiến...

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng là Delivery Service Provider, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri ˈsɜːrvɪs prəˈvaɪdər/. Nhà cung cấp dịch vụ giao hàng “Delivery Service Provider” là...

 • Chủ Tàu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, chủ tàu là Ship’s owner, có phiên âm cách đọc là /ʃɪps ˈoʊ.nər/. Chủ tàu “Ship’s owner” là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu tàu biển. Thuật ngữ này còn...

Tin Tức