• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Hàng Hóa Đã Có Sẵn Trên Tàu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, hàng có sẵn trên tàu (hàng nổi) là CIF afloat, có phiên âm cách đọc là /siː aˈfləʊt/.

“Hàng đã sẵn trên tàu – CIF afloat” có nghĩa là tại thời điểm kí hợp đồng theo điều khoản CIF, hàng hóa đã được nạp lên tàu hoặc đang ở trạng thái nổi trên tàu. Điều này đồng nghĩa với việc tại thời điểm chấp nhận hợp đồng CIF, người bán đã chịu trách nhiệm và chi trả chi phí, bảo hiểm và cước phí để vận chuyển hàng hóa đến cảng đích đã chỉ định và hàng hóa đã được giao cho người chuyên chở trên tàu.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng hóa đã có sẵn trêu tàu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Goods afloat at the time of contracting – Hàng hóa nổi trôi lúc ký hợp đồng
 2. Onboard goods at contract signing – Hàng hóa đã nằm trên tàu lúc kí hợp đồng
 3. Ready for shipment at contract conclusion – Sẵn sàng vận chuyển lúc kết thúc hợp đồng
 4. Goods available on board at contracting – Hàng hóa có sẵn trên tàu khi ký hợp đồng
 5. Floating cargo upon contract execution – Hàng hóa nổi trôi sau khi thực hiện hợp đồng
 6. Cargo already on vessel at contract agreement – Hàng hóa đã nằm trên tàu khi đồng ý hợp đồng
 7. Ship-ready goods at the time of contract – Hàng hóa đã sẵn sàng trên tàu lúc ký hợp đồng
 8. Goods in shipment when contract is signed – Hàng hóa trong quá trình vận chuyển khi kí hợp đồng
 9. Onboard merchandise at contract commencement – Hàng hóa đã nằm trên tàu khi bắt đầu hợp đồng
 10. Ready-to-ship cargo at contract formation – Hàng hóa đã sẵn sàng vận chuyển khi hợp đồng hình thành

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “CIF afloat” với nghĩa là “hàng hóa đã có sẵn trên tàu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The seller assured the buyer that the goods were CIF afloat at the time of contract signing. => Người bán đã cam đoan với người mua rằng hàng hóa đã có sẵn trên tàu lúc ký hợp đồng.
 2. The CIF afloat shipment was promptly dispatched to the destination port after the contract was finalized. => Lô hàng CIF afloat đã được chuyển giao ngay lập tức đến cảng đích sau khi hợp đồng được hoàn tất.
 3. CIF afloat terms indicate that the seller is responsible for the goods until they are loaded onto the vessel. => Điều khoản CIF afloat cho biết rằng người bán chịu trách nhiệm cho hàng hóa cho đến khi chúng được nạp lên tàu.
 4. The buyer requested evidence that the goods were indeed CIF afloat before making the payment. => Người mua đã yêu cầu bằng chứng rằng hàng hóa thực sự đã có sẵn trên tàu lúc đó trước khi thanh toán.
 5. The seller prepared all necessary documentation to prove that the goods were CIF afloat and ready for shipment. => Người bán đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết để chứng minh rằng hàng hóa đã có sẵn trên tàu và sẵn sàng để vận chuyển.
 6. CIF afloat conditions require the seller to provide marine insurance for the goods during transit. => Điều kiện CIF afloat yêu cầu người bán cung cấp bảo hiểm hàng hải cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.)
 7. The seller assured the buyer that the goods were in good condition when they were CIF afloat. => Người bán đã cam đoan với người mua rằng hàng hóa trong tình trạng tốt khi chúng đã có sẵn trên tàu.
 8. CIF afloat terms specify that the buyer assumes responsibility for the goods once they arrive at the destination port. => Điều khoản CIF afloat xác định rõ ràng rằng người mua chịu trách nhiệm cho hàng hóa sau khi chúng đến cảng đích.
 9. The CIF afloat shipment encountered some delays due to bad weather, but the floating cargo remained undamaged. => Lô hàng CIF afloat gặp một số trì hoãn do thời tiết xấu, nhưng hàng hóa nổi trôi vẫn không bị hư hỏng.
 10. The buyer received confirmation from the shipping company that the goods were CIF afloat and en route to the destination port. => Người mua đã nhận được xác nhận từ công ty vận chuyển rằng hàng hóa đã có sẵn trên tàu và đang trên đường đến cảng đích.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức