• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Kích Thước Bưu Kiện Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, kích thước bưu kiện là Parcel Dimension, có phiên âm cách đọc là /ˈpɑːrsəl dɪˈmenʃən/.

Kích thước bưu kiện “Parcel Dimension” đề cập đến các kích thước không gian của một bưu kiện hoặc gói hàng, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “kích thước bưu kiện” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Parcel Dimensions – Kích thước bưu kiện
 2. Package Size – Kích thước bưu kiện
 3. Box Measurements – Kích thước hộp
 4. Shipping Dimensions – Kích thước gửi hàng
 5. Package Measurements – Kích thước bưu kiện
 6. Box Size – Kích thước hộp
 7. Parcel Size – Kích thước bưu kiện
 8. Shipping Size – Kích thước gửi hàng
 9. Box Dimensions – Kích thước hộp
 10. Package Dimensions – Kích thước bưu kiện

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Parcel Dimension” với nghĩa là “kích thước bưu kiện” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The shipping cost is determined by the parcel dimensions and weight. => Giá vận chuyển được xác định bởi kích thước và trọng lượng của bưu kiện.
 2. Please provide accurate parcel dimensions when filling out the shipping form. => Vui lòng cung cấp kích thước bưu kiện chính xác khi điền vào biểu mẫu gửi hàng.
 3. The maximum parcel dimensions for this service are 100cm x 60cm x 40cm. => Kích thước tối đa của bưu kiện cho dịch vụ này là 100cm x 60cm x 40cm.
 4. The courier will measure the parcel dimensions before accepting the shipment. => Nhân viên giao hàng sẽ đo kích thước bưu kiện trước khi chấp nhận gửi hàng.
 5. Ensure that the parcel dimensions are within the specified limits for standard shipping. => Đảm bảo kích thước bưu kiện nằm trong giới hạn quy định cho dịch vụ giao hàng tiêu chuẩn.
 6. The cost of shipping is calculated based on the parcel dimensions and destination. => Chi phí vận chuyển được tính dựa trên kích thước bưu kiện và điểm đến.
 7. Please measure the parcel dimensions carefully to avoid any shipping delays. => Vui lòng đo kích thước bưu kiện cẩn thận để tránh trễ hạn giao hàng.
 8. The parcel dimensions play a crucial role in determining the appropriate packaging. => Kích thước bưu kiện đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đóng gói phù hợp.
 9. Customers are advised to provide accurate parcel dimensions to receive accurate shipping quotes. => Khuyến nghị khách hàng cung cấp kích thước bưu kiện chính xác để nhận được báo giá vận chuyển chính xác.
 10. The courier company uses advanced technology to measure parcel dimensions for precise billing. => Công ty vận chuyển sử dụng công nghệ tiên tiến để đo kích thước bưu kiện để lập hóa đơn chính xác.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức