• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Lệnh Giao Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, lệnh giao hàng là Delivery Order, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvəri ˈɔrdər/.

Lệnh giao hàng “Delivery Order” là chứng từ nhận hàng mà doanh nghiệp nhập khẩu nhận được để trình cho cơ quan giám sát kho hàng trước khi có thể rút hàng ra khỏi container, kho, bãi,…

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “lệnh giao hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Delivery order: Lệnh giao hàng
 2. Shipping order: Lệnh giao hàng
 3. Delivery instruction: Lệnh giao hàng
 4. Dispatch order: Lệnh giao hàng
 5. Delivery directive: Lệnh giao hàng
 6. Shipment instruction: Lệnh giao hàng
 7. Dispatch instruction: Lệnh giao hàng
 8. Delivery command: Lệnh giao hàng
 9. Shipping directive: Lệnh giao hàng
 10. Dispatch directive: Lệnh giao hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Delivery Order” với nghĩa là “lệnh giao hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please provide the delivery order number to the warehouse staff for quick processing. => Vui lòng cung cấp số lệnh giao hàng cho nhân viên kho để xử lý nhanh chóng.
 2. The delivery order will be issued once the payment has been confirmed. => Lệnh giao hàng sẽ được phát hành sau khi thanh toán được xác nhận.
 3. The shipping company requires a delivery order before releasing the cargo for delivery. => Công ty vận chuyển yêu cầu có lệnh giao hàng trước khi phát hàng.
 4. The delivery order should be presented to the customs authorities for clearance. => Lệnh giao hàng nên được trình bày cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan.
 5. We will email you the delivery order once your shipment is ready for dispatch. => Chúng tôi sẽ gửi cho bạn lệnh giao hàng qua email khi lô hàng của bạn sẵn sàng để vận chuyển.
 6. The customer must provide the delivery order to the carrier to arrange for delivery. => Khách hàng phải cung cấp lệnh giao hàng cho nhà vận chuyển để sắp xếp giao hàng.
 7. The shipping agent will assist you in obtaining the delivery order from the port authority. => Đại lý vận chuyển sẽ hỗ trợ bạn trong việc lấy lệnh giao hàng từ cơ quan cảng.
 8. You can track the status of your shipment using the delivery order number. => Bạn có thể theo dõi tình trạng lô hàng của mình bằng số lệnh giao hàng.
 9. The delivery order serves as proof of ownership and receipt of the goods. => Lệnh giao hàng phục vụ như bằng chứng sở hữu và biên nhận hàng hóa.
 10. The customer must sign the delivery order upon receiving the goods. => Khách hàng phải ký lệnh giao hàng khi nhận hàng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức