• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Mét Tấn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, mét tấn là Metric Ton, có phiên âm cách đọc là /ˈmɛtrɪk tʌn/.

Mét tấn “Metric Ton” là đơn vị đo khối lượng trong hệ mét, tương đương với 1.000 kilogram (kg) hoặc 1 megagram (Mg).

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “mét tấn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Metric tonne: Tấn hệ mét
 2. Tonne: Tấn
 3. MT (abbreviation of Metric Ton): Tấn hệ mét
 4. T: Tấn
 5. Tấn hệ số: Metric tonne
 6. Tấn châu Âu: Metric tonne
 7. Tấn địa phương: Local ton
 8. Megagram: Megagram (Mg)
 9. Mét tấn: Metric tonne
 10. Ton: Tấn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Metric Ton” với nghĩa là “mét tấn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The cargo shipment weighed a total of 25 metric tons. => Lô hàng vận chuyển có tổng trọng lượng là 25 mét tấn.
 2. The ship can carry up to 3,000 metric tons of cargo. => Tàu có thể chở lên đến 3.000 mét tấn hàng hóa.
 3. The company exported 100 metric tons of steel to overseas markets. => Công ty xuất khẩu 100 mét tấn thép sang thị trường nước ngoài.
 4. The vessel is designed to handle 50,000 metric tons of crude oil. => Tàu được thiết kế để xử lý 50.000 mét tấn dầu thô.
 5. The cargo ship has a maximum capacity of 10,000 metric tons. Tàu vận chuyển hàng có dung tích tối đa là 10.000 mét tấn.
 6. The port handles millions of metric tons of goods each year. => Cảng xử lý hàng triệu mét tấn hàng hóa mỗi năm.
 7. The mining company extracted 2 metric tons of gold from the mine. => Công ty khai thác mỏ đã lấy ra 2 mét tấn vàng từ mỏ.
 8. The freight charge is calculated based on the weight in metric tons. => Phí vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng tính bằng mét tấn.
 9. The cargo plane can transport up to 30 metric tons of cargo. => Máy bay vận chuyển hàng có thể chở lên đến 30 mét tấn hàng hóa.
 10. The steel mill produces 500 metric tons of steel per day. => Nhà máy sản xuất thép sản xuất 500 mét tấn thép mỗi ngày.
By Nguyễn Thành Hưng -
4.5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức