• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Phạt Tốc Độ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phạt tốc độ là Speed Penalty, có phiên âm cách đọc là /spiːd ˈpenəlti/.

Phạt tốc độ “Speed Penalty” là một biện pháp trừng phạt được áp dụng khi người điều khiển phương tiện vượt quá giới hạn tốc độ được quy định trên đường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phạt tốc độ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Speeding fine – Phạt tốc độ
 2. Speeding ticket – Phạt tốc độ
 3. Speed violation penalty – Phạt vi phạm tốc độ
 4. Exceeding speed limit fine – Phạt vượt quá giới hạn tốc độ
 5. Speed infraction penalty – Phạt vi phạm tốc độ
 6. Speed limit violation fine – Phạt vi phạm giới hạn tốc độ
 7. Speed-related fine – Phạt liên quan đến tốc độ
 8. Speed control penalty – Phạt kiểm soát tốc độ
 9. Speed enforcement fine – Phạt thi hành giới hạn tốc độ
 10. Speed restriction penalty – Phạt hạn chế tốc độ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Speed Penalty” với nghĩa là “phạt tốc độ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. He received a speed penalty for driving 20 miles over the limit. => Anh ấy bị phạt tốc độ vì lái xe vượt quá giới hạn 20 dặm mỗi giờ.
 2. The speed penalty for this offense is a fine and points on your license. => Hình phạt tốc độ cho vi phạm này là một khoản tiền phạt và điểm trừ trên bằng lái của bạn.
 3. Slow down to avoid getting a speed penalty from the traffic police. => Hãy giảm tốc độ để tránh bị phạt tốc độ từ cảnh sát giao thông.
 4. She was surprised to receive a speed penalty in the mail. => Cô ấy ngạc nhiên khi nhận được một lá thư thông báo về phạt tốc độ.
 5. Many drivers try to avoid speed penalties by obeying traffic laws. => Nhiều người lái xe cố gắng tránh bị phạt tốc độ bằng cách tuân thủ luật giao thông.
 6. The speed penalty varies depending on how much over the limit you were driving. => Hình phạt tốc độ thay đổi tùy theo mức vượt quá giới hạn tốc độ bạn đã lái xe.
 7. You can pay your speed penalty online or at a local government office. => Bạn có thể trả hình phạt tốc độ của bạn trực tuyến hoặc tại văn phòng chính quyền địa phương.
 8. Repeated speed penalties can result in the suspension of your driver’s license. => Các hình phạt tốc độ lặp lại có thể dẫn đến tình trạng tạm ngừng bằng lái của bạn.
 9. The new law introduced steeper speed penalties to discourage reckless driving. => Luật mới đã áp đặt những hình phạt tốc độ nghiêm khắc hơn để ngăn cản việc lái xe thiếu thận trọng.
 10. He learned his lesson about speeding after receiving a hefty speed penalty. =>  Anh ấy học được bài học về việc lái xe quá nhanh sau khi nhận một hình phạt tốc độ lớn.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức