• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Phí Di Chuyển Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí di chuyển hàng là Cargo Moving Fee, có phiên âm cách đọc là /ˈkɑːrɡoʊ ˈmuːvɪŋ fiː/.

“Phí di chuyển hàng” trong tiếng Anh là “Cargo Moving Fee” hoặc “Freight Movement Fee” là khoản phí mà người gửi hàng phải trả cho việc di chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí di chuyển hàng hóa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Freight Movement Fee – Phí Di Chuyển Hàng Hóa
 2. Cargo Transportation Charge – Phí Vận Chuyển Hàng Hóa
 3. Shipping Transfer Fee – Phí Chuyển Giao Hàng Hóa
 4. Transport Cost – Chi Phí Vận Chuyển
 5. Shipment Moving Charge – Phí Di Chuyển Lô Hàng
 6. Goods Transport Fee – Phí Vận Chuyển Hàng Hoá
 7. Transportation Expense – Chi Phí Di Chuyển
 8. Haulage Fee – Phí Vận Tải
 9. Carriage Cost – Chi Phí Vận Chuyển
 10. Moving Charges – Chi Phí Di Chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Cargo Moving Fee” với nghĩa là “phí di chuyển hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Cargo Moving Fee is included in the overall shipping cost. => Phí Di Chuyển Hàng Hóa được bao gồm trong tổng chi phí vận chuyển.
 2. Make sure to inquire about any applicable Cargo Moving Fees before finalizing your shipment. => Đảm bảo hỏi về bất kỳ Phí Di Chuyển Hàng Hóa nào có thể áp dụng trước khi hoàn thành lô hàng của bạn.
 3. The invoice includes the Cargo Moving Fee for transporting your goods to the destination. => Hóa đơn bao gồm Phí Di Chuyển Hàng Hóa để vận chuyển hàng hóa của bạn đến điểm đích.
 4. Customers should be aware of the Cargo Moving Fee when planning their shipping budget. => Khách hàng nên biết đến Phí Di Chuyển Hàng Hóa khi lập kế hoạch ngân sách vận chuyển.
 5. The Cargo Moving Fee varies based on the distance and type of goods being transported. => Phí Di Chuyển Hàng Hóa thay đổi tùy theo khoảng cách và loại hàng hóa được vận chuyển.
 6. Please note that the Cargo Moving Fee is subject to change without prior notice. => Vui lòng lưu ý rằng Phí Di Chuyển Hàng Hóa có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 7. The shipping company will provide you with detailed information about the Cargo Moving Fee. => Công ty vận chuyển sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về Phí Di Chuyển Hàng Hóa.
 8. Ensure that you understand the terms and conditions related to the Cargo Moving Fee. => Đảm bảo bạn hiểu rõ các điều khoản và điều kiện liên quan đến Phí Di Chuyển Hàng Hóa.
 9. The Cargo Moving Fee is an essential component of the overall logistics cost. => Phí Di Chuyển Hàng Hóa là một phần quan trọng của tổng chi phí logistics.
 10. You can request a breakdown of the Cargo Moving Fee from the shipping provider. => Bạn có thể yêu cầu bản phân tích chi tiết về Phí Di Chuyển Hàng Hóa từ nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức