• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Phí Gom Hàng Tại Kho Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí gom hàng tại kho là Pick up charge, có phiên âm cách đọc là /pɪk ʌp tʃɑrdʒ/.

“Pick up charge” là một khoản phí được tính khi một đơn vị vận chuyển hoặc chủ hàng yêu cầu đón hàng từ kho hoặc điểm gom hàng. Phí này thường bao gồm chi phí liên quan đến việc tải hàng lên xe vận chuyển và vận chuyển hàng đến địa điểm đích.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí gom hàng tại kho” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Warehouse Pickup Fee – Phí gom hàng tại kho
 2. Collection Charge – Phí thu hộ
 3. Loading Charge – Phí tải hàng
 4. Retrieval Fee – Phí lấy hàng
 5. Handling Fee – Phí xử lý hàng hóa
 6. Picking Fee – Phí chọn hàng
 7. Pickup Service Charge – Phí dịch vụ gom hàng
 8. Gathering Fee – Phí tập hợp hàng
 9. Storage Retrieval Charge – Phí lấy hàng từ kho
 10. Loading and Unloading Fee – Phí tải và dỡ hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Pick up charge” với nghĩa là “phí gom hàng tại kho” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please be informed that there will be a pick up charge for goods collected from the warehouse. => Xin thông báo rằng sẽ có phí gom hàng tại kho cho hàng hóa được lấy từ kho.
 2. The pick up charge will be applied for all items retrieved from our storage facility. => Phí gom hàng tại kho sẽ được áp dụng cho tất cả các mặt hàng được lấy từ cơ sở lưu trữ của chúng tôi.
 3. The pick up charge is based on the weight and volume of the goods collected. => Phí gom hàng tại kho được tính dựa trên trọng lượng và thể tích của hàng hóa được thu gom.
 4. Customers are responsible for covering the pick up charge when arranging for transportation. => Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí gom hàng tại kho khi sắp xếp vận chuyển.
 5. The pick up charge is subject to change without prior notice. => Phí gom hàng tại kho có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
 6. For door-to-door service, additional pick up charges may apply. => Đối với dịch vụ từ cửa hàng đến cửa hàng, có thể áp dụng phí gom hàng bổ sung.
 7. The pick up charge is non-refundable once the service has been provided. => Phí gom hàng tại kho không được hoàn lại sau khi dịch vụ đã được cung cấp.
 8. Our company offers competitive pick up charges for our valued customers. => Công ty chúng tôi cung cấp phí gom hàng tại kho cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi.
 9. The pick up charge is inclusive of handling and transportation fees. => Phí gom hàng tại kho bao gồm phí xử lý và vận chuyển.
 10. Before arranging for pick up, please inquire about the applicable charges. => Trước khi sắp xếp việc gom hàng, vui lòng hỏi về các khoản phí áp dụng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức