• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Phí Lưu Container Tại Kho Riêng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí lưu container tại kho riêng là Detention, có phiên âm cách đọc là /dɪˈtɛn.ʃən/.

Phí lưu cont Detention thường được hiểu như là mức phí lưu Container tại kho riêng của chủ hàng. Phí này sẽ được tính từ ngày chủ hàng lấy container hàng/ rỗng, cho đến khi chủ hàng trả container rỗng/hàng về bãi được chỉ định.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí lưu container tại kho riêng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Container Storage Charge (CSC) – Phí lưu container
 2. Demurrage Fee – Phí trễ chờ
 3. Container Demurrage Charge – Phí trễ container
 4. Container Detention Fee – Phí lưu container
 5. Container Holding Charge – Phí lưu trữ container
 6. Container Standstill Fee – Phí đứng đòi container
 7. Container Ground Rent – Phí lưu bãi container
 8. Container Holding Cost – Chi phí lưu trữ container
 9. Container Waiting Charge – Phí chờ container
 10. Container Delay Fee – Phí trễ chậm container

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Detention” với nghĩa là “phí lưu container tại kho riêng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The detention charges will apply if the container is not returned within the specified time frame. => Phí lưu container tại kho riêng sẽ được áp dụng nếu container không được trả lại trong thời gian quy định.
 2. Please be aware of the detention fees that may be incurred for late container return. => Vui lòng chú ý đến phí lưu container tại kho riêng có thể phát sinh khi trả container muộn.
 3. The shipping line imposes detention charges to encourage timely container return. => Hãng vận chuyển áp đặt phí lưu container tại kho riêng để thúc đẩy việc trả container đúng hạn.
 4. Detention charges are calculated based on the number of days the container is held beyond the allowed free time. => Phí lưu container tại kho riêng được tính dựa trên số ngày container bị giữ sau thời gian miễn phí được cho phép.
 5. The detention fee schedule can be found in the charter party agreement. => Lịch trình phí lưu container tại kho riêng có thể được tìm thấy trong hợp đồng thuê tàu.
 6. It is essential to manage the logistics efficiently to avoid incurring detention costs. => Quản lý hợp lý vận tải là điều quan trọng để tránh phải trả phí lưu container tại kho riêng.
 7. The detention charges must be settled before the container can be released from the warehouse. => Phí lưu container tại kho riêng phải được thanh toán trước khi container được phát hành từ kho.
 8. The shipping company has a specific policy regarding detention charges, which should be reviewed before shipping. => Hãng vận chuyển có chính sách cụ thể về phí lưu container tại kho riêng, nên được xem xét trước khi vận chuyển hàng hóa.
 9. Delays in returning the container may result in substantial detention fees. => Việc trả container muộn có thể gây ra mức phí lưu container tại kho riêng đáng kể.
 10. Please contact the shipping line for more information about the detention charges and payment process. => Vui lòng liên hệ với hãng vận chuyển để biết thêm thông tin về phí lưu container tại kho riêng và quy trình thanh toán.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức