• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Phí Thu Hộ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí thu hộ là Collection Charge, có phiên âm cách đọc là /kəˈlekʃən tʃɑrdʒ/.

“Phí thu hộ” trong tiếng Anh được gọi là “Collection Charge” hoặc “Collection Fee”. Là khoản phí được thu từ người mua hoặc người thanh toán trong quá trình thu hộ số tiền hoặc hóa đơn từ bên thứ ba. Phí thu hộ có thể được áp dụng trong các tình huống như thu hộ tiền cho hóa đơn, chứng từ, hay thanh toán dịch vụ từ người mua hàng hoặc người đặt hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí thu hộ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Collection Charge: Phí thu hộ
 2. Handling Fee: Phí xử lý
 3. Remittance Fee: Phí chuyển tiền
 4. Collection Commission: Hoa hồng thu hộ
 5. Receivable Fee: Phí thụ đắc nghiệp
 6. Payment Collection Fee: Phí thu tiền
 7. Collection Service Charge: Phí dịch vụ thu hộ
 8. Handling Cost: Chi phí xử lý
 9. Surcharge for Collection: Phí phụ phí thu hộ
 10. Collection Expense: Chi phí thu hộ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Collection Charge” với nghĩa là “phí thu hộ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The invoice payment includes a small collection charge to cover the costs of processing the transaction. => Thanh toán hóa đơn bao gồm một khoản phí thu hộ nhỏ để bù đắp chi phí xử lý giao dịch.
 2. Please be aware that a collection charge will be applied if you choose to pay through a third-party collection service. => Vui lòng lưu ý rằng một phí thu hộ sẽ được áp dụng nếu bạn chọn thanh toán qua dịch vụ thu hộ của bên thứ ba.
 3. The bank deducts a collection charge from the remittance amount when receiving payments on behalf of the company. => Ngân hàng trừ một phí thu hộ từ số tiền chuyển tiền khi nhận thanh toán thay mặt cho công ty.
 4. Customers who opt for cash on delivery will need to cover the additional collection charge associated with this payment method. => Khách hàng chọn phương thức thanh toán khi giao hàng cần chi trả thêm phí thu hộ liên quan đến phương thức thanh toán này.
 5. The collection charge varies based on the value of the transaction and the type of payment method chosen. => Phí thu hộ thay đổi dựa trên giá trị giao dịch và loại hình phương thức thanh toán được chọn.
 6. Before making a payment, make sure to inquire about any applicable collection charges to avoid surprises. => Trước khi thực hiện thanh toán, hãy đảm bảo hỏi về những phí thu hộ áp dụng để tránh bất ngờ.
 7. We regret to inform you that a nominal collection charge is added to cover administrative expenses related to invoice handling. => Chúng tôi xin thông báo rằng một khoản phí thu hộ nhỏ được thêm vào để bù đắp các chi phí quản lý liên quan đến xử lý hóa đơn.
 8. The collection charge for international transactions may vary based on currency conversion rates and intermediary bank fees. => Phí thu hộ cho các giao dịch quốc tế có thể thay đổi dựa trên tỷ giá chuyển đổi tiền tệ và các khoản phí ngân hàng trung gian.
 9. Our company offers a transparent breakdown of all costs, including any applicable collection charges, in the payment process. => Công ty chúng tôi cung cấp một bảng phân tích rõ ràng về tất cả các chi phí, bao gồm các phí thu hộ áp dụng, trong quá trình thanh toán.
 10. Please note that the collection charge is subject to change based on the terms and conditions of the payment service provider. => Vui lòng lưu ý rằng phí thu hộ có thể thay đổi dựa trên các điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Trên Boong Tàu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, trên boong tàu là On deck, có phiên âm cách đọc là /ɒn dɛk/. Trên boong tàu “On deck” là vùng không gian trên bề mặt boong tàu, là nơi để...

 • Giao Hàng Đầy Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, giao hàng đầy xe tải là Full Truck Load (FTL), có phiên âm cách đọc là . Giao hàng đầy xe tải “Full Truck Load” (FTL), là một loại...

 • Xe Tải Nhỏ Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe tải nhỏ là Small Truck, có phiên âm cách đọc là /smɔːl trʌk/. Xe tải nhỏ “Small Truck” là những dòng xe tải có tải trọng thấp, dưới 10 tấn,...

 • Xe Máy Bốn Bánh Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe máy bốn bánh là Four-wheeled motorcycle, có phiên âm cách đọc là /fɔr wiːld ˈmoʊtərˌsaɪkəl/. Xe máy bốn bánh “four-wheeled motorcycle” là một loại phương tiện giao thông có tính...

 • Tỷ Lệ Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, tỷ lệ là Ratio, có phiên âm cách đọc là /ˈreɪʃi.oʊ/. “Tỷ lệ” trong tiếng Anh được gọi là “Ratio” hoặc “Proportion”. Là một con số biểu thị mối quan hệ...

 • Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, hiệp hội vận tải hàng không quốc tế là International Air Transport Association, có phiên âm cách đọc là /ˌɪntəˈnæʃənl ɛr ˈtrænspɔrt ˌæsəʊsiˈeɪʃən/. “International Air Transport Association – (IATA)” là một...

Tin Tức