• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Phụ Phí Tắc Nghẽn Cảng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phụ phí tắc nghẽn cảng là Port Congestion Surcharge, có phiên âm cách đọc là /pɔːrt kənˈdʒestʃən ˈsɜːrdʒ/.

Phụ phí tắc nghẽn tại cảng “Port Congestion Surcharge – PCS”, loại phụ phí này áp dụng khi cảng xếp hoặc dỡ xảy ra ùn tắc, có thể làm tàu bị chậm trễ, dẫn tới phát sinh chi phí liên quan cho chủ tàu (vì giá trị về mặt thời gian của cả con tàu là khá lớn).

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phụ phí tắc nghẽn cảng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Port Congestion Fee – Phụ phí tắc nghẽn cảng
 2. Port Congestion Levy – Thuế tắc nghẽn cảng
 3. Harbor Congestion Surcharge – Phụ phí tắc nghẽn bến cảng
 4. Terminal Congestion Charge – Phụ phí tắc nghẽn terminal
 5. Port Traffic Jam Surcharge – Phụ phí tắc nghẽn lưu thông cảng
 6. Berth Congestion Fee – Phí tắc nghẽn chỗ cập bến
 7. Port Blockage Surcharge – Phụ phí tắc nghẽn cảng biển
 8. Port Logjam Charge – Phí tắc nghẽn cảng
 9. Dock Congestion Surcharge – Phụ phí tắc nghẽn bến tàu
 10. Terminal Bottleneck Fee – Phụ phí tắc nghẽn bến tàu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Port Congestion Surcharge” với nghĩa là “phụ phí tắc nghẽn cảng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Due to severe port congestion, the shipping company has introduced a Port Congestion Surcharge to cover the additional costs incurred. => Do tình trạng tắc nghẽn cảng nghiêm trọng, công ty vận chuyển đã giới thiệu phụ phí tắc nghẽn cảng để bù đắp các chi phí bổ sung phát sinh.
 2. Customers should expect a Port Congestion Surcharge for shipments arriving at heavily congested ports during peak seasons. => Khách hàng nên mong đợi có phụ phí tắc nghẽn cảng cho các lô hàng đến các cảng tắc nghẽn nặng trong mùa cao điểm.
 3. The Port Congestion Surcharge aims to address delays and inefficiencies caused by port congestion, ensuring smoother operations. => Phụ phí tắc nghẽn cảng nhằm giải quyết tình trạng chậm trễ và không hiệu quả do tắc nghẽn cảng, đảm bảo hoạt động mượt mà hơn.
 4. Shippers should be aware of the potential Port Congestion Surcharge when planning their logistics and budget. => Người gửi hàng nên biết về khả năng phụ phí tắc nghẽn cảng có thể phát sinh khi lập kế hoạch vận tải và ngân sách.
 5. The Port Congestion Surcharge is a temporary measure to cope with the challenges posed by congestion in key port locations. => Phụ phí tắc nghẽn cảng là một biện pháp tạm thời để đối phó với thách thức do tắc nghẽn ở các vị trí cảng chính.
 6. An additional line item labeled as Port Congestion Surcharge will appear on invoices for shipments affected by port congestion. => Một dòng mục bổ sung được ghi là phụ phí tắc nghẽn cảng sẽ xuất hiện trên hóa đơn cho các lô hàng bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn cảng.
 7. The Port Congestion Surcharge is determined based on the degree of congestion and the associated operational challenges. => Phụ phí tắc nghẽn cảng được xác định dựa trên mức độ tắc nghẽn và các thách thức hoạt động liên quan.
 8. Please review your shipping costs carefully as they now include the Port Congestion Surcharge for certain port destinations. => Xin vui lòng xem xét kỹ chi phí vận chuyển của bạn vì chúng hiện đã bao gồm phụ phí tắc nghẽn cảng cho một số điểm đến cảng.
 9. The Port Congestion Surcharge is a response to the increased waiting times and operational difficulties caused by port congestion. => Phụ phí tắc nghẽn cảng là một biện pháp đáp ứng với thời gian chờ tăng và khó khăn trong hoạt động do tắc nghẽn cảng.
 10. The shipping industry has implemented the Port Congestion Surcharge to encourage more efficient use of port resources and reduce congestion-related delays. => Ngành vận chuyển đã áp dụng phụ phí tắc nghẽn cảng để khuyến khích việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực cảng và giảm thiểu các trễ hẹn liên quan đến tắc nghẽn cảng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức