• Phone/Zalo: 0898 880 789
 • thanhhungvietnam.info@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.80.49

Tin Tức

Phụ Phí Xăng Dầu (Cho Tuyến Châu Á) Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á) là Emergency Bunker Surcharge, có phiên âm cách đọc là /ɪˈmɜːrdʒənsi ˈbʌŋkər ˈsɜːrdʒ/.

“Emergency Bunker Surcharge – (EBS)” là một khái niệm trong lĩnh vực vận tải biển, đặc biệt là trên các tuyến châu Á. Đây là một khoản phụ phí bổ sung được áp dụng bởi các hãng tàu biển khi có sự biến đổi không mong muốn trong giá xăng dầu (bunker fuel), đặc biệt là trong tình hình khẩn cấp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Fuel Surcharge for Asia Routes – Phụ phí xăng dầu cho tuyến Châu Á
 2. Bunker Fuel Additional Fee (for Asian routes) – Phụ phí xăng dầu thêm (cho các tuyến tại Châu Á)
 3. Asia Route Fuel Cost Surcharge – Phụ phí xăng dầu tuyến Châu Á
 4. Extra Charge for Bunker Fuel (Asia routes) – Khoản phụ thu xăng dầu (cho các tuyến Châu Á)
 5. Asian Line Fuel Adjustment Fee – Phụ phí điều chỉnh xăng dầu tuyến Châu Á
 6. Bunker Surcharge on Asian Routes – Phụ phí xăng dầu trên các tuyến Châu Á
 7. Asia Segment Fuel Supplement – Phụ phí điều chỉnh nhiên liệu tại các tuyến Châu Á
 8. Supplementary Fuel Fee (for Asian routes) – Phụ phí bổ sung xăng dầu (cho các tuyến Châu Á)
 9. Asia Lane Fuel Surcharge – Phụ phí nhiên liệu tuyến Châu Á
 10. Asian Route Energy Cost Surcharge – Phụ phí điều chỉnh năng lượng tại các tuyến Châu Á

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Emergency Bunker Surcharge” với nghĩa là “phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Due to unexpected fluctuations in fuel prices, the shipping company has implemented an Emergency Bunker Surcharge for Asia routes. => Do biến động không mong đợi về giá xăng dầu, công ty vận chuyển đã áp dụng một phụ phí xăng dầu khẩn cấp cho các tuyến Châu Á.
 2. Customers will notice an additional cost on their invoices labeled as the Emergency Bunker Surcharge for Asian routes. => Khách hàng sẽ nhận thấy một chi phí bổ sung trên hóa đơn của họ được ghi là Phụ phí xăng dầu khẩn cấp cho các tuyến Châu Á.
 3. In response to rising fuel costs, the transportation provider has introduced the Emergency Bunker Surcharge for Asia-bound shipments. => Để đáp ứng sự tăng giá xăng dầu, nhà cung cấp dịch vụ vận tải đã giới thiệu phụ phí xăng dầu khẩn cấp cho các lô hàng dự định tới Châu Á.
 4. The Emergency Bunker Surcharge is a temporary measure aimed at offsetting the impact of fuel price fluctuations on routes to Asia. => Phụ phí xăng dầu khẩn cấp là một biện pháp tạm thời nhằm bù đắp tác động của biến động giá xăng dầu trên các tuyến tới Châu Á.
 5. Please be advised that a surcharge known as the Emergency Bunker Surcharge will apply to shipments destined for Asian ports. => Xin lưu ý rằng một khoản phụ phí được gọi là Phụ phí xăng dầu khẩn cấp sẽ áp dụng cho các lô hàng dự định tới các cảng ở Châu Á.
 6. The Emergency Bunker Surcharge is a necessary adjustment to accommodate the rising fuel expenses on our routes to Asia. => Phụ phí xăng dầu khẩn cấp là một điều chỉnh cần thiết để điều chỉnh chi phí xăng dầu đang tăng trên các tuyến tới Châu Á.
 7. Effective immediately, the Emergency Bunker Surcharge will be added to all shipments traveling to Asian destinations. => Từ ngay bây giờ, Phụ phí xăng dầu khẩn cấp sẽ được thêm vào tất cả các lô hàng đi tới các điểm đến ở Châu Á.
 8. The shipping company is implementing the Emergency Bunker Surcharge to address the impact of fuel cost fluctuations on routes within Asia. => Công ty vận chuyển đang áp dụng Phụ phí xăng dầu khẩn cấp để giải quyết tác động của biến động chi phí xăng dầu trên các tuyến tại khu vực Châu Á.
 9. Our pricing structure now includes the Emergency Bunker Surcharge for shipments headed to Asian ports. => Cấu trúc giá của chúng tôi hiện đã bao gồm Phụ phí xăng dầu khẩn cấp cho các lô hàng đi tới các cảng ở Châu Á.
 10. Customers are advised to review their quotations carefully, as they now incorporate the Emergency Bunker Surcharge for deliveries in the Asia region. => Khách hàng được khuyến nghị xem xét kỹ báo giá của họ, vì chúng đã bao gồm Phụ phí xăng dầu khẩn cấp cho việc giao hàng tại khu vực Châu Á.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức