• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Tàu Kết Nối Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tàu kết nối Connection vessel, có phiên âm cách đọc là /kəˈnek.ʃən ˈves.əl/.

Tàu nối “Connection vessel” là tàu container chạy tuyến trung gian để kết nối với tuyến chính do tàu mẹ (Mother vessel) vận chuyển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tàu kết nối” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Feeder vessel – Tàu feeder
 2. Shuttle vessel – Tàu trung chuyển
 3. Connecting vessel – Tàu nối
 4. Transfer vessel – Tàu chuyển hàng
 5. Interchange vessel – Tàu chuyển tiếp
 6. Relay vessel – Tàu kết nối
 7. Link vessel – Tàu liên kết
 8. Commuter vessel – Tàu phục vụ điểm liên kết
 9. Switching vessel – Tàu chuyển đổi
 10. Conveying vessel – Tàu vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Connection vessel” với nghĩa là “tàu kết nối” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The cargo will be transshipped to the final destination via a connection vessel. => Hàng hóa sẽ được chuyển tiếp đến điểm đích cuối cùng thông qua tàu kết nối.
 2. The port operates a regular shuttle service using connection vessels to link major shipping hubs. => Cảng vận hành dịch vụ chuyên chở đều đặn bằng cách sử dụng tàu kết nối để nối các trung tâm giao thông hàng hải chính.
 3. Due to bad weather, the connection vessel’s departure has been delayed. => Do thời tiết xấu, việc khởi hành của tàu kết nối đã bị hoãn lại.
 4. The connection vessel allows for seamless transshipment of containers between different carriers. => Tàu kết nối cho phép chuyển tiếp mượt mà các container giữa các hãng vận tải khác nhau.
 5. Passengers can transfer to their final cruise ship via a connection vessel from the port. => Hành khách có thể chuyển tiếp đến tàu du lịch cuối cùng của họ thông qua tàu kết nối từ cảng.
 6. The connection vessel service provides efficient transportation between island destinations. => Dịch vụ tàu kết nối cung cấp phương tiện vận chuyển hiệu quả giữa các điểm đến trên đảo.
 7. Please be aware of the time constraints when transferring to the connection vessel. => Vui lòng lưu ý về các ràng buộc về thời gian khi chuyển tiếp lên tàu kết nối.
 8. The connection vessel will dock at Terminal B for passenger embarkation and disembarkation. => Tàu kết nối sẽ cập bến tại Cảng B để hành khách lên và xuống tàu.
 9. We need to ensure a smooth transfer of cargo between the main vessel and the connection vessel. => Chúng ta cần đảm bảo việc chuyển giao hàng hóa mượt mà giữa tàu chính và tàu kết nối.
 10. The connection vessel operates on a fixed schedule, departing every Monday and Friday. => Tàu kết nối hoạt động theo lịch trình cố định, khởi hành vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức