• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Thông Số Sản Phẩm Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, thông số sản phẩm là Product Specifications, có phiên âm cách đọc là /ˈprɒdʌkt spɛsɪfɪˈkeɪʃənz/.

Thông số sản phẩm “Product Specifications” là các chi tiết và đặc điểm kỹ thuật quan trọng của một sản phẩm cụ thể. Thông số sản phẩm thường mô tả các thông tin cơ bản về sản phẩm như kích thước, trọng lượng, chất liệu, tính năng, hiệu suất, mức tiêu thụ năng lượng, khả năng tương thích, và các thông số kỹ thuật khác mà người dùng cần biết để hiểu về sản phẩm và quyết định mua hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “thông số sản phẩm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Product specifications – Thông số sản phẩm
 2. Item details – Chi tiết sản phẩm
 3. Product features – Đặc điểm sản phẩm
 4. Technical specifications – Thông số kỹ thuật
 5. Product attributes – Thuộc tính sản phẩm
 6. Product parameters – Tham số sản phẩm
 7. Product characteristics – Tính chất sản phẩm
 8. Product properties – Thuộc tính của sản phẩm
 9. Product information – Thông tin sản phẩm
 10. Product description – Mô tả sản phẩm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Product Specifications” với nghĩa là “thông số sản phẩm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The order includes 100 units of Product XYZ with detailed Product Specifications. => Đơn hàng bao gồm 100 đơn vị của Sản phẩm XYZ với Thông số sản phẩm chi tiết.
 2. Please provide us with the Product Specifications and quantity needed for accurate pricing. => Vui lòng cung cấp cho chúng tôi Thông số sản phẩm và số lượng cần thiết để tính giá chính xác.
 3. The Product Specifications should be clearly stated in the contract along with the quantity. => Các Thông số sản phẩm nên được nêu rõ trong hợp đồng cùng với số lượng.
 4. We need the Product Specifications for the order of 500 units. => Chúng tôi cần Thông số sản phẩm cho đơn hàng 500 đơn vị.
 5. The catalog provides detailed Product Specifications and quantities available. => Sách mục cung cấp Thông số sản phẩm chi tiết và số lượng có sẵn.
 6. Kindly send us the Product Specifications and confirm the requested quantity. => Vui lòng gửi cho chúng tôi Thông số sản phẩm và xác nhận số lượng yêu cầu.
 7. The Product Specifications must match the required quantity as stated in the order. => Các Thông số sản phẩm phải phù hợp với số lượng yêu cầu như đã nêu trong đơn hàng.
 8. The price is based on the provided Product Specifications and the specified quantity. => Giá được dựa trên Thông số sản phẩm được cung cấp và số lượng đã chỉ định.
 9. Our team will review the Product Specifications and quantity before confirming the order. => Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét Thông số sản phẩm và số lượng trước khi xác nhận đơn hàng.
 10. Please ensure the accuracy of the Product Specifications and quantity before finalizing the purchase. => Vui lòng đảm bảo tính chính xác của Thông số sản phẩm và số lượng trước khi hoàn tất giao dịch mua bán.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Từ vựng tiếng anh chủ đề vận chuyển – giao thông

  120 Từ vựng tiếng Anh thú vị về chủ đề giao thông sẽ là chìa khóa cho bạn để chỉ đường hay hỏi đường với người nước ngoài! 1. road: đường 2. traffic: giao thông 3. vehicle: phương tiện...

 • Xe Đạp Thể Thao Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe đạp thể thao là Sport Bicycle, có phiên âm cách đọc là /spɔːrt ˈbaɪsɪkl/. “Xe đạp thể thao” trong tiếng Anh được gọi là “Sport Bicycle” hoặc “Sport Bike”. Là...

 • Kho Vận Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, kho vận là Logistics Warehouse, có phiên âm cách đọc là /ləˈdʒɪstɪks ˈwɛrˌhaʊs/. Kho vận “Logistics Warehouse” là một cơ sở lưu trữ chuyên biệt trong hệ thống quản lý chuỗi...

 • Số Lượng Kiện Hàng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, số lượng kiện hàng là Quantity of Packages, có phiên âm cách đọc là . “Quantity of Packages” là số lượng kiện hàng hoặc số lượng gói hàng. Trong...

 • Số Lượng Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, số lượng hàng hóa là Quantity of Goods, có phiên âm cách đọc là . Số lượng hàng hóa “Quantity of Goods” là một thuật ngữ chỉ tổng số...

 • Giao Nhận Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, giao nhận là Freight Forwarding, có phiên âm cách đọc là /freɪt ˈfɔrwərdɪŋ/. Giao nhận “Freight Forwarding” là dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, bốc xếp, lưu kho...

Tin Tức