• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tốc Độ Chạy Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tốc độ chạy là Speed ​​running, có phiên âm cách đọc là /spiːd ˈrʌnɪŋ/.

Tốc độ chạy “Speed ​​running” là mức độ nhanh chậm của việc chạy, được đo lường bằng khoảng cách mà người hoặc vật thể di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ chạy thường được đo bằng đơn vị khoảng cách trên đơn vị thời gian, ví dụ như mét trên giây (m/s) hoặc km trên giờ (km/h).

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tốc độ chạy” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Pace – Tốc độ
 2. Velocity – Vận tốc
 3. Running rate – Tốc độ chạy
 4. Sprinting speed – Tốc độ chạy nhanh
 5. Stride rate – Tốc độ bước chân
 6. Movement speed – Tốc độ di chuyển
 7. Gait speed – Tốc độ bước chân
 8. Quickness – Sự nhanh nhẹn
 9. Swiftness – Tốc độ
 10. Tempo – Nhịp điệu, tốc độ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Speed ​​running” với nghĩa là “tốc độ chạy” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Speed running requires a combination of technique and conditioning. => Tốc độ chạy đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật và sự tập luyện.
 2. He excels in speed running, consistently achieving top times in competitions. => Anh ấy xuất sắc trong tốc độ chạy, luôn đạt được thời gian hàng đầu trong các cuộc thi.
 3. Speed running can help improve your cardiovascular fitness. => Tốc độ chạy có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.
 4. She set a new record for speed running the marathon distance. => Cô ấy đã thiết lập kỷ lục mới cho việc chạy nhanh khoảng cách marathon.
 5. The athlete’s speed running technique is admired by fellow runners. => Kỹ thuật tốc độ chạy của vận động viên này được ngưỡng mộ bởi các vận động viên khác.
 6. Training for speed running involves interval training and sprint drills. => Huấn luyện cho tốc độ chạy bao gồm huấn luyện khoảng cách ngắn và các bài tập chạy nhanh.
 7. The coach emphasizes the importance of proper form in speed running. => Huấn luyện viên nhấn mạnh tầm quan trọng của tư thế đúng đắn trong tốc độ chạy.
 8. Speed running events are often featured in track and field competitions. => Các sự kiện tốc độ chạy thường được đưa vào trong các cuộc thi điền kinh.
 9. His dedication to speed running has led to significant improvements in his performance. => Sự cống hiến của anh ấy cho tốc độ chạy đã dẫn đến những cải thiện đáng kể trong hiệu suất của anh ấy.
 10. The team focuses on speed running drills to enhance their overall agility. => Đội tập trung vào các bài tập tốc độ chạy để nâng cao tính linh hoạt tổng thể của họ.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Bốc Xếp Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, bốc xếp hàng hóa là Loading and unloading goods, có phiên âm cách đọc là /ˈloʊdɪŋ ənd ʌnˈloʊdɪŋ ɡʊdz/. “Bốc xếp hàng hóa” trong tiếng anh là “Loading and unloading goods”...

 • Container Bách Hóa Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, container bách hóa là General purpose container, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒɛnərəl ˈpɜːrpəs kənˈteɪnər/. Container khô (Container bách hóa – “General purpose container“) là loại container được sử dụng...

 • Máy Bay Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, máy bay là Airplane, có phiên âm cách đọc là . “Máy bay” trong tiếng Anh được gọi là “Airplane” hoặc “Aircraft” hoặc “Plane”. Là một phương tiện giao thông không...

 • Bến Hàng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, bến hàng là Freight station, có phiên âm cách đọc là /freɪt ˈsteɪʃən/. Bến hàng “Freight station” là một cơ sở hoặc khu vực được sử dụng trong ngành vận tải...

 • Vỉa Hè Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, vỉa hè là Pavement, có phiên âm cách đọc là /ˈpeɪvmənt/. “Vẻ hè” trong tiếng Anh là “Pavement” hoặc “Sidewalk”. Là một phần của lề đường được thiết kế để cho...

 • Cảng Biển Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, cảng biển là Seaport, có phiên âm cách đọc là /ˈsiːpɔːrt/. Cảng biển “Seaport” là một địa điểm nằm bên bờ biển hoặc cửa sông được sử dụng để tàu thuyền...

Tin Tức