• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Vạch Kẻ Đường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vạch kẻ đường là Road markings, có phiên âm cách đọc là /roʊd ˈmɑːrkɪŋz/.

Vạch kẻ đường “Road markings” là các dấu hiệu, đường viền, hoặc dải vạch trên bề mặt đường, được sơn hoặc đánh dấu để hướng dẫn và quy định giao thông.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vạch kẻ đường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Road lines – Vạch kẻ đường
 2. Road markings – Vạch kẻ đường
 3. Pavement markings – Vạch kẻ đường
 4. Lane markings – Vạch chia làn đường
 5. Street lines – Vạch kẻ đường
 6. Traffic markings – Vạch kẻ đường giao thông
 7. Road striping – Vạch kẻ đường
 8. Road paint – Sơn vạch kẻ đường
 9. Highway markings – Vạch kẻ đường cao tốc
 10. Pavement striping – Vạch kẻ đường sân đỗ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Road markings” với nghĩa là “vạch kẻ đường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Follow the road markings to stay in your lane while driving. => Tuân theo vạch kẻ đường để giữ trong làn đường khi lái xe.
 2. The road markings indicate a pedestrian crossing ahead. => Vạch kẻ đường chỉ ra có vạch dành cho người đi bộ phía trước.
 3. Faded road markings can make navigation confusing for drivers. => Vạch kẻ đường phai có thể làm cho việc điều hướng trở nên khó khăn cho người lái xe.
 4. The road markings on this roundabout are well-maintained and clear. => Vạch kẻ đường trên vòng xuyến này được bảo trì tốt và rõ ràng.
 5. You should not change lanes over solid road markings. => Bạn không nên chuyển làn qua vạch kẻ đường kiên cố.
 6. The road markings indicate that parking is prohibited in this area. => Vạch kẻ đường cho thấy việc đỗ xe bị cấm trong khu vực này.
 7. The road markings guide cyclists to the designated bike lane. => Vạch kẻ đường hướng dẫn người đi xe đạp vào làn đường xe đạp được chỉ định.
 8. The road markings were recently repainted to enhance visibility. => Vạch kẻ đường được vẽ lại gần đây để tăng cường khả năng nhìn thấy.
 9. Crosswalks are often highlighted with road markings to prioritize pedestrian safety. => Vạch kẻ đường thường được sử dụng để làm nổi bật vạch dành cho người đi bộ nhằm ưu tiên an toàn cho người đi bộ.
 10. The road markings help regulate traffic flow at intersections. => Vạch kẻ đường giúp điều chỉnh luồng giao thông tại các giao lộ.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức