• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ chưa đầy xe tải là Less than Truckload (LTL), có phiên âm cách đọc là [les ðæn trʌk.loʊd].

Khái niệm của “Less than Truckload” (LTL) trong tiếng Anh, nghĩa là hình thức vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ hoặc hàng hóa có khối lượng nhỏ, không đủ để lấp đầy một xe tải hoặc container. Trong hình thức vận chuyển này, hàng hóa từ nhiều nguồn gộp lại để vận chuyển trên cùng một xe tải hoặc container, tiết kiệm chi phí vận chuyển cho những đơn hàng có khối lượng nhỏ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “hàng hóa nhỏ lẻ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Less than Truckload (LTL) – Vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ
 2. Small shipments – Hàng hóa vận chuyển nhỏ lẻ
 3. Partial shipments – Hàng hóa vận chuyển một phần
 4. Consolidated shipments – Hàng hóa hợp nhất
 5. Groupage shipments – Hàng hóa nhóm gom
 6. Fragmented cargo – Hàng hóa phân mảnh
 7. Parcel shipments – Hàng hóa đóng gói
 8. Less than Container Load (LCL) – Hàng hóa nhỏ lẻ trong container
 9. Split shipments – Hàng hóa chia tách
 10. Small quantity shipments – Hàng hóa vận chuyển số lượng nhỏ.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Less than Truckload” với nghĩa là “vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer Less than Truckload (LTL) services for customers with small shipment quantities. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) cho khách hàng có số lượng hàng vận chuyển ít.
 2. The company specializes in handling Less than Truckload (LTL) shipments to various destinations. => Công ty chuyên vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) đến các điểm đích khác nhau.
 3. Our efficient Less than Truckload (LTL) logistics network ensures cost-effective shipping solutions. Mạng lưới vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) hiệu quả của chúng tôi đảm bảo giải pháp vận chuyển tiết kiệm chi phí.
 4. For small businesses, Less than Truckload (LTL) shipping can be a more economical choice. => Đối với các doanh nghiệp nhỏ, vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) có thể là lựa chọn kinh tế hơn.
 5. Our Less than Truckload (LTL) services offer reliable and timely deliveries for small shipments. => Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) của chúng tôi cung cấp đáng tin cậy và giao hàng đúng thời gian cho các lô hàng nhỏ.
 6. We provide competitive rates for Less than Truckload (LTL) shipping across the country. => Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho việc vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) trên toàn quốc.
 7. Our Less than Truckload (LTL) solutions cater to businesses of all sizes. => Các giải pháp vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) của chúng tôi phục vụ cho các doanh nghiệp có mọi quy mô.
 8. Customers can track their Less than Truckload (LTL) shipments online for real-time updates. => Khách hàng có thể theo dõi vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) của họ trực tuyến để cập nhật thông tin thời gian thực.
 9. Our Less than Truckload (LTL) services ensure safe handling and secure transportation of your goods. => Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL) của chúng tôi đảm bảo xử lý an toàn và vận chuyển an ninh hàng hóa của bạn.
 10. If your shipment is not large enough to fill a full truck, consider using Less than Truckload (LTL) services. => Nếu lô hàng của bạn không đủ lớn để lấp đầy một xe tải đầy, hãy xem xét sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ (LTL).
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức