• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Vận Chuyển Liên Tỉnh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận chuyển liên tỉnh là Intercity Shipping, có phiên âm cách đọc là /ˌɪntərˈsɪti ˈʃɪpɪŋ/.

“Vận chuyển liên tỉnh” trong tiếng Anh được gọi là “Intercity Shipping” hoặc “interprovincial transportation”. Là quá trình di chuyển hàng hóa, người hoặc thông tin từ một tỉnh hoặc vùng địa lý trong một quốc gia đến một tỉnh hoặc vùng khác trong cùng quốc gia.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận chuyển liên tỉnh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Intercity transport – Vận chuyển liên thành phố
 2. Interregional transportation – Vận chuyển liên vùng
 3. Between-province movement – Sự di chuyển giữa các tỉnh
 4. Cross-province shipping – Vận chuyển băng ngang qua các tỉnh
 5. Interterritorial conveyance – Vận chuyển liên lãnh thổ
 6. Trans-provincial shipment – Lô hàng vận chuyển qua các tỉnh
 7. Provincial-to-provincial transport – Vận chuyển giữa các tỉnh
 8. Regional transit – Giao thông khu vực
 9. Interstate movement – Sự di chuyển liên tiểu bang (được sử dụng ở các nước liên bang)
 10. Territorial interchange – Trao đổi lãnh thổ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Intercity Shipping” với nghĩa là “vận chuyển liên tỉnh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company specializes in intercity shipping, ensuring fast and reliable delivery between provinces. => Công ty chuyên về vận chuyển liên tỉnh, đảm bảo giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy giữa các tỉnh.
 2. Intercity shipping rates may vary depending on the distance and the type of cargo being transported. => Các mức giá vận chuyển liên tỉnh có thể thay đổi tùy theo khoảng cách và loại hàng hóa được vận chuyển.
 3. The expansion of the railway network has improved intercity shipping connectivity across the country. => Việc mở rộng mạng lưới đường sắt đã cải thiện sự kết nối vận chuyển liên tỉnh trên cả nước.
 4. Intercity shipping plays a crucial role in supporting trade and commerce between different regions. => Vận chuyển liên tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thương mại và kinh doanh giữa các vùng khác nhau.
 5. The company offers specialized packaging services for intercity shipping to ensure items arrive safely. => Công ty cung cấp dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp cho vận chuyển liên tỉnh để đảm bảo hàng hóa đến an toàn.
 6. Intercity shipping options include both standard and expedited delivery for customers’ convenience. => Các tùy chọn vận chuyển liên tỉnh bao gồm cả giao hàng tiêu chuẩn và giao hàng nhanh để thuận tiện cho khách hàng.
 7. The growth of e-commerce has led to an increased demand for intercity shipping services. => Sự phát triển của thương mại điện tử đã dẫn đến nhu cầu tăng về dịch vụ vận chuyển liên tỉnh.
 8. Intercity shipping plays a vital role in ensuring the availability of goods across different regions. => Vận chuyển liên tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự có mặt của hàng hóa trên các vùng khác nhau.
 9. The company uses advanced tracking systems to provide real-time updates for intercity shipping orders. => Công ty sử dụng hệ thống theo dõi tiên tiến để cung cấp cập nhật thời gian thực cho đơn đặt hàng vận chuyển liên tỉnh.
 10. Intercity shipping services have contributed to the growth of regional economies and improved accessibility. => Dịch vụ vận chuyển liên tỉnh đã đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế khu vực và cải thiện khả năng tiếp cận.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Xe Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe hợp đồng là Contract Car, có phiên âm cách đọc là /ˈkɒntrækt kɑːr/. “Xe Hợp Đồng” trong tiếng Anh được gọi là “Contract Car” hoặc “Contract car rental”. Là loại...

 • Nhà Kho Container Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, nhà kho container là Container depot, có phiên âm cách đọc là /kənˈteɪ.nər ˈdiː.poʊ/. “Nhà kho container” trong tiếng Anh được gọi là “Container depot” hoặc “Container Warehouse”. Là một cơ...

 • Chủ Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, chủ doanh nghiệp là Business owner, có phiên âm cách đọc là . Chủ doanh nghiệp “Business owner” là người hoặc tổ chức sở hữu và điều hành một doanh...

 • Cần Cẩu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, cần cẩu là Crane, có phiên âm cách đọc là /kreɪn/. Cần cẩu “Crane” là một thiết bị công nghiệp được sử dụng để nâng và di chuyển các vật nặng...

 • Xe Máy Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe máy là Motorbike, có phiên âm cách đọc là /ˈmoʊ.tər.baɪk/. “Xe máy” trong tiếng Anh được gọi là “Motorbike” hoặc “Motorcycle”. Là một phương tiện vận chuyển có hai bánh,...

 • Xe Tăng Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe tăng là Tank, có phiên âm cách đọc là tæŋk/. Xe tăng “Tank” là một loại phương tiện chiến đấu đặc biệt được thiết kế để tiêu diệt và chống...

Tin Tức