• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Tin Tức

Vận Đơn Đích Danh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn đích danh là Straight BL, có phiên âm cách đọc là /streɪt biː ˈel/

Vận đơn đích danh “Straight B/L” là vận đơn ghi rõ tên người nhận hàng. Chỉ người có tên ghi trên vận đơn mới nhận được hàng. Vận đơn đích danh không (lưu thông) chuyển nhượng được. Người có tên trong vận đơn đích danh là người nhận hàng hợp pháp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn đích danh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Vận đơn thay thế – Substitute Bill of Lading
 2. Vận đơn thay thế tùy chọn – Alternative Bill of Lading
 3. Vận đơn thay thế vận chuyển khác – Alternative Transport Document
 4. Vận đơn thay thế khác – Other Substitute Bill of Lading
 5. Vận đơn chuyển giao – Switch Bill of Lading
 6. Vận đơn thay thế chuyển giao – Substitute Switch Bill of Lading
 7. Vận đơn thay thế thông thường – Ordinary Substitute Bill of Lading
 8. Vận đơn thay thế phụ thuộc – Dependent Substitute Bill of Lading
 9. Vận đơn chuyển giao tùy chọn – Optional Switch Bill of Lading
 10. Vận đơn dự phòng – Backup Bill of Lading

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Straight BL” với nghĩa là “nhỡ tàu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The carrier issued a Straight BL to the exporter, specifying the consignee’s name and address. => Hãng vận tải đã phát hành vận đơn đích danh cho người xuất khẩu, ghi rõ tên và địa chỉ của người nhận hàng.
 2. Please ensure that the Straight BL is endorsed correctly before submitting it to the bank for payment. => Hãy đảm bảo rằng vận đơn đích danh được ký duyệt đúng cách trước khi gửi đến ngân hàng để thanh toán.
 3. The Straight BL is non-negotiable and cannot be transferred to another party without the consignee’s authorization. => Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng và không thể được chuyển giao cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của người nhận hàng.
 4. The exporter requested a Straight BL to maintain confidentiality regarding the buyer’s identity. => Người xuất khẩu yêu cầu vận đơn đích danh để bảo mật về danh tính của người mua hàng.
 5. The bank requires the original Straight BL as a supporting document for processing the letter of credit. => Ngân hàng yêu cầu vận đơn đích danh gốc làm tài liệu hỗ trợ để xử lý thư tín dụng.
 6. The Straight BL clearly states the exact destination of the goods and cannot be re-routed. => Vận đơn đích danh rõ ràng ghi địa điểm chính xác của hàng hóa và không thể điều chỉnh hướng đi lại.
 7. In international trade, a Straight BL is commonly used for door-to-door shipments. => Trong thương mại quốc tế, vận đơn đích danh thường được sử dụng cho các lô hàng từ cửa hàng đến cửa hàng.
 8. The Straight BL is usually issued in three originals and requires all copies to be presented for cargo release. => Vận đơn đích danh thường được phát hành thành ba bản gốc và yêu cầu tất cả các bản sao được trình bày để giải phóng hàng hóa.
 9. The Straight BL is an important document used for customs clearance and cargo delivery at the destination port. => Vận đơn đích danh là tài liệu quan trọng được sử dụng cho thông quan hải quan và giao nhận hàng hóa tại cảng đích.
 10. The shipping company provided a Straight BL to the importer, ensuring that only the designated consignee could take delivery of the goods. => Công ty vận tải cung cấp vận đơn đích danh cho người nhập khẩu, đảm bảo chỉ có người nhận hàng đã được chỉ định mới có thể nhận hàng.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức