• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Vận Đơn Hoàn Hảo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn hoàn hảo là Clean BL, có phiên âm cách đọc là /kliːn ˈbiːˈel/.

Vận đơn hoàn hảo “Clean BL” là vận đơn được người chuyên chở ghi chú không có thiệt hại hoặc mất mát hàng hóa khi nhận hàng từ người gửi hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn hoàn hảo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Clean Bill of Lading: Vận đơn hoàn hảo
 2. Unmarked Bill of Lading: Vận đơn không có ghi chú
 3. Unblemished Bill of Lading: Vận đơn không bị lỗi
 4. Clear Bill of Lading: Vận đơn rõ ràng, không có tranh chấp
 5. Uncanceled Bill of Lading: Vận đơn chưa hủy bỏ
 6. Unaltered Bill of Lading: Vận đơn không thay đổi, không chỉnh sửa
 7. Unadulterated Bill of Lading: Vận đơn không bị làm giả, không bị nhuộm độc
 8. Unconditional Bill of Lading: Vận đơn không đi kèm điều kiện
 9. Pure Bill of Lading: Vận đơn trong sạch, không có sai sót
 10. Clear Ocean Bill of Lading: Vận đơn đường biển rõ ràng, không bị tranh chấp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Clean BL” với nghĩa là “vận đơn hoàn hảo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The shipping company issued a clean BL, indicating that the cargo was in good condition at the time of loading. => Công ty vận chuyển đã cấp vận đơn hoàn hảo, cho thấy hàng hóa ở trạng thái tốt khi được tải lên.
 2. The exporter was relieved to receive a clean BL, as it meant that the goods were shipped without any discrepancies or damage. => Người xuất khẩu cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được vận đơn hoàn hảo, vì điều đó có nghĩa là hàng hóa được vận chuyển mà không có sai sót hay hỏng hóc.
 3. Customs authorities require a clean BL for smooth clearance of goods at the port of entry. => Cơ quan hải quan yêu cầu vận đơn hoàn hảo để thực hiện thông quan hàng hóa tại cảng nhập cảnh.
 4. The buyer insisted on a clean BL to ensure that the payment would be made without any delays or disputes. => Người mua đòi hỏi vận đơn hoàn hảo để đảm bảo thanh toán được thực hiện mà không có trễ hẹn hoặc tranh chấp.
 5. When the clean BL was presented to the bank, the payment was promptly processed. => Khi vận đơn hoàn hảo được trình lên ngân hàng, thanh toán được xử lý một cách nhanh chóng.
 6. The clean BL is a crucial document for the transfer of ownership and responsibility of the goods. => Vận đơn hoàn hảo là một tài liệu quan trọng để chuyển nhượng quyền sở hữu và trách nhiệm về hàng hóa.
 7. To avoid potential disputes, it is essential to ensure that the BL is issued as a clean BL. => Để tránh tranh chấp tiềm tàng, việc đảm bảo vận đơn được cấp là vận đơn hoàn hảo là rất quan trọng.
 8. The clean BL serves as evidence that the goods were received by the shipping company in satisfactory condition. => Vận đơn hoàn hảo là bằng chứng cho thấy hàng hóa đã được công ty vận chuyển nhận vào trong điều kiện đáng chấp nhận.
 9. The clean BL is handed over to the consignee upon the successful delivery of the goods. => Vận đơn hoàn hảo được trao cho người nhận hàng sau khi giao hàng thành công.
 10. The shipper was pleased to know that the cargo had arrived at its destination with a clean BL. => Người gửi hàng rất vui mừng khi biết rằng hàng hóa đã đến đích với vận đơn hoàn hảo.
By Nguyễn Thành Hưng -
Rate this post

Thông tin khác

Tin Tức