• Phone/Zalo: 0901334979
 • chuyennhathanhhungvietnam@gmail.com
 • Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.0077

Vận Hành Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận hành là Operate, có phiên âm cách đọc là /ˈɑpəˌreɪt/.

Vận hành “Operate” là hoạt động khiến mỗi bộ phận thực hiện chức năng của mình và phối hợp với mọi bộ phận khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “Operation” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Run – Chạy hoặc vận hành
 2. Operate – Vận hành
 3. Manage – Quản lý
 4. Control – Điều hành
 5. Execute – Thực hiện
 6. Conduct – Tiến hành
 7. Administer – Quản trị
 8. Handle – Xử lý
 9. Direct – Hướng dẫn
 10. Supervise – Giám sát

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Operate” với nghĩa là “vận hành” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company operates a network of factories across the country. => Công ty vận hành một mạng lưới các nhà máy trên toàn quốc.
 2. Engineers are trained to operate complex machinery. => Các kỹ sư được đào tạo để vận hành các thiết bị phức tạp.
 3. The hospital operates 24/7 to provide medical care to patients. => Bệnh viện hoạt động 24/7 để cung cấp chăm sóc y tế cho bệnh nhân.
 4. She learned how to operate a forklift for warehouse tasks. => Cô ấy đã học cách vận hành xe nâng cho các công việc trong kho.
 5. The airline company operates flights to various international destinations. => Công ty hàng không vận hành các chuyến bay đến các điểm đến quốc tế khác nhau.
 6. It’s important to operate heavy machinery with proper safety precautions. => Việc vận hành máy móc nặng cần được thực hiện với các biện pháp an toàn đúng đắn.
 7. The new automated system will help streamline and improve how we operate. => Hệ thống tự động mới sẽ giúp tối ưu hóa và cải thiện cách chúng ta vận hành.
 8. The restaurant operates efficiently during peak hours. => Nhà hàng vận hành hiệu quả trong các giờ cao điểm.
 9. The team needs to operate in a coordinated manner to achieve its goals. => Đội cần phải vận hành một cách điều phối để đạt được mục tiêu của mình.
 10. The power plant operates using renewable energy sources. => Nhà máy điện hoạt động bằng các nguồn năng lượng tái tạo.
By Nguyễn Thành Hưng -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

 • Xe Lu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, xe lu là Road roller, có phiên âm cách đọc là . Xe lu “Road roller” là một loại máy xúc đất có khả năng nén chặt và làm phẳng...

 • Mã Dự Án Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, mã dự án là Project ID, có phiên âm cách đọc là /ˈprɒdʒekt aɪˈdiː/. “Project ID – (Project Identification)” là một mã duy nhất được gán cho mỗi dự án để...

 • Đường Hầm Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, đường hầm là Tunnel, có phiên âm cách đọc là /ˈtʌnl/. Đường hầm “Tunnel” là một kết cấu xây dựng được đào hoặc xây để tạo ra một lối đi dưới...

 • Thời Tiết Xấu Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, thời tiết xấu là Inclement weather, có phiên âm cách đọc là /ɪnˈklɛmənt ˈwɛðər/ “Thời tiết xấu” trong tiếng Anh có thể được diễn đạt bằng cụm từ “inclement weather”. “Inclement...

 • Tốc Độ Trung Bình Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, tốc độ trung bình là Average speed, có phiên âm cách đọc là /ˈævərɪdʒ spiːd/. Tốc độ trung bình “Average speed” là một khái niệm trong vật lý để mô tả...

 • Tần Số Chuyến/ Tuần Tiếng Anh Là Gì?

  Trong Tiếng Anh, tần số chuyến/ tuần là Frequency, có phiên âm cách đọc là /ˈfriːkwənsi/. Tần số chuyến/ tuần “Frequency” có nghĩa là số lượng lần một sự kiện, hành động, hoặc chuyến...

Tin Tức