• Phone/Zalo: 0898 880 789
 • thanhhungvietnam.info@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.80.49

Tin Tức

Xe Tải Chuyên Dụng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe tải chuyên dụng là Specialized truck, có phiên âm cách đọc là /ˈspeʃəˌlaɪzd trʌk/.

Xe tải chuyên dụng “Specialized truck” là loại xe tải được thiết kế và trang bị đặc biệt để đáp ứng những nhu cầu vận chuyển cụ thể hoặc các loại hàng hóa đặc biệt.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe tải chuyên dụng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Specialized truck – Xe tải chuyên dụng
 2. Customized truck – Xe tải tùy chỉnh
 3. Tailored truck – Xe tải được làm theo yêu cầu
 4. Bespoke truck – Xe tải đặc biệt
 5. Purpose-built truck – Xe tải được thiết kế cho mục đích cụ thể
 6. Specialty truck – Xe tải đặc biệt
 7. Unique truck – Xe tải độc đáo
 8. Specific-purpose truck – Xe tải dành riêng cho mục đích
 9. Special-purpose truck – Xe tải mục đích đặc biệt
 10. Tailor-made truck – Xe tải được tạo ra theo nhu cầu cụ thể

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Specialized truck” với nghĩa là “tải chuyên dụng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Our company uses specialized trucks to transport delicate electronic equipment securely. => Công ty chúng tôi sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển thiết bị điện tử tinh tế một cách an toàn.
 2. The transportation of hazardous chemicals requires specialized trucks that meet strict safety standards. => Việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm đòi hỏi sử dụng các xe tải chuyên dụng tuân theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.
 3. The construction industry relies on specialized trucks for moving heavy machinery and materials. => Ngành xây dựng phụ thuộc vào xe tải chuyên dụng để di chuyển máy móc và vật liệu nặng.
 4. Specialized trucks equipped with refrigeration units are essential for transporting perishable goods. => Các xe tải chuyên dụng được trang bị động cơ làm lạnh là không thể thiếu trong việc vận chuyển hàng hóa dễ hỏng.
 5. The film production crew used a specialized truck to transport camera equipment and props to the shooting location. => Đoàn làm phim đã sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển thiết bị máy ảnh và phụ kiện đến địa điểm quay.
 6. A fleet of specialized trucks is available to transport oversized cargo such as industrial machinery. => Một đội xe tải chuyên dụng được sẵn sàng để vận chuyển hàng hóa quá kích thước như máy móc công nghiệp.
 7. Specialized trucks with hydraulic lifting mechanisms are used for loading and unloading heavy containers. => Các xe tải chuyên dụng với cơ chế nâng hạ thủy lực được sử dụng để nạp và dỡ hàng hóa nặng.
 8. The medical supply company utilizes specialized trucks to transport sensitive medical equipment to hospitals. => Công ty cung ứng thiết bị y tế sử dụng xe tải chuyên dụng để vận chuyển thiết bị y tế nhạy cảm đến bệnh viện.
 9. Specialized trucks fitted with secure compartments are used for transporting valuable goods and cash. => Các xe tải chuyên dụng được trang bị các khoang an toàn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa có giá trị và tiền mặt.
 10. The food industry relies on specialized refrigerated trucks to maintain the freshness of perishable products during transport. => Ngành công nghiệp thực phẩm phụ thuộc vào xe tải lạnh chuyên dụng để duy trì sự tươi ngon của sản phẩm dễ hỏng trong quá trình vận chuyển.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức