• Phone/Zalo: 0898 880 789
 • thanhhungvietnam.info@gmail.com
 • Địa chỉ: 367/4 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • Bãi Xe: 18 QL1A, Tân Thới An, Quận 12, TPHCM

TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC
1800.80.49

Tin Tức

Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xuất nhập khẩu tại chỗ là On-spot export and import, có phiên âm cách đọc là /ɒn-spɒt ɪkˈspɔːt ənd ˈɪmˌpɔːt/.

Xuất nhập khẩu tại chỗ On-spot export and import” đề cập đến việc thực hiện các hoạt động xuất khẩu (export) và nhập khẩu (import) trực tiếp tại một địa điểm cụ thể, thường là tại nơi sản xuất hoặc tại cơ sở kinh doanh của một doanh nghiệp.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xuất nhập khẩu tại chỗ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. On-site International Trade – Xuất nhập khẩu tại chỗ.
 2. On-site Import and Export – Xuất nhập khẩu tại chỗ.
 3. Local Export and Import – Xuất nhập khẩu cục bộ.
 4. Direct International Trade – Giao dịch quốc tế trực tiếp.
 5. In-house Import-Export – Xuất nhập khẩu nội bộ.
 6. Domestic International Trade – Giao dịch quốc tế trong nước.
 7. On-the-spot Import-Export – Xuất nhập khẩu trên chỗ.
 8. In situ International Trade – Giao dịch quốc tế tại chỗ.
 9. On-location Import and Export – Xuất nhập khẩu tại vị trí.
 10. Immediate International Trade – Giao dịch quốc tế ngay lập tức.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “On-spot export and import” với nghĩa là “xuất nhập khẩu tại chỗ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Our company specializes in on-spot export and import services, ensuring efficient and seamless trade transactions. => Công ty chúng tôi chuyên về dịch vụ xuất nhập khẩu tại chỗ, đảm bảo giao dịch thương mại hiệu quả và liền mạch.
 2. On-spot export and import can be advantageous for businesses seeking cost-effective logistics solutions. => Xuất nhập khẩu tại chỗ có thể có lợi cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp logistics tiết kiệm chi phí.
 3. The on-spot export and import process requires a well-organized supply chain. => Quy trình xuất nhập khẩu tại chỗ đòi hỏi một chuỗi cung ứng có tổ chức tốt.
 4. We offer on-spot export and import services for a wide range of products and industries. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tại chỗ cho nhiều loại sản phẩm và ngành công nghiệp.
 5. On-spot export and import can simplify the distribution of goods to local markets. => Xuất nhập khẩu tại chỗ có thể đơn giản hóa việc phân phối hàng hóa đến thị trường địa phương.
 6. Our team is experienced in handling on-spot export and import documentation. => Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý tài liệu xuất nhập khẩu tại chỗ.
 7. On-spot export and import allows for quick response to changing market demands. => Xuất nhập khẩu tại chỗ cho phép phản ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của nhu cầu thị trường.
 8. We provide comprehensive on-spot export and import solutions tailored to our clients’ needs. => Chúng tôi cung cấp các giải pháp xuất nhập khẩu tại chỗ toàn diện được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.
 9. On-spot export and import can minimize transit time and reduce storage costs. => Xuất nhập khẩu tại chỗ có thể giảm thiểu thời gian trung chuyển và giảm chi phí lưu trữ.
 10. Our commitment to on-spot export and import excellence has earned us a strong reputation in the industry. Sự cam kết của chúng tôi đối với xuất nhập khẩu tại chỗ đã mang lại cho chúng tôi một danh tiếng mạnh trong ngành công nghiệp.
By Quang Tiến -
5/5 - (2 votes)

Thông tin khác

Tin Tức